TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Historiens gang efter likvideringen af Reinhard Heydrich og de frygtelige repressalier, som tyskerne herefter foretog mod det tjekkoslovakiske folk. -- Hitler beordrede SS og Gestapo til at "vade i blod" i hele Böhmen, for at finde Heydrich´s drabsmænd. Hitler ønskede at hævne Heydrich og beordrede iværksættelse af mange brutale drab på det tjekkiske folk - Hitler fablede om mindst 10.000, men efter konsultationer med den øvrige nazistiske ledelse, reducerede han antallet af de drab, som skulle iværksættes, til "kun" nogle tusinde. Tjekkoslovakiet havde en vigtig industriel kapacitet og betydning for det tyske militær og vilkårlige drab kunne reducere produktiviteten i landet. -- Men mere end 13.000 mennesker blev arresteret, herunder faldskærmsagenten og håndgranatkasteren Jan Kubiš´s kæreste, Anna Malinova, der blev sendt til KZ-Lejren Mauthausen, hvor hun døde. -- Efter at faldskærmsagenterne havde klaret at flygte og skjule sig hos hjælpende modstandsfolk, lykkedes det ikke for tyskerne, at finde frem til dem, selvom man iværksatte enorme og intense anstrengelser, for at finde dem. Eftersøgningen og opklaringsarbejdet kom til at spænde det nazistiske politi´s kapacitet til bristepunktet. Til Prag ankom hurtigt Gruppenführer og Politigeneral Heinrich Müller (Gestapo´s Chef), Gruppenführer og Politigeneral Arthur Nebe (Kripo´s chef), SS-Obersturmbannführer Schellenberg (Efterretningstjenesten) og SS-Obergruppenführer Dr. Ernst Kaltenbrunner (Heydrich's efterfølger som leder af RSHA). -- Den allerførste nat, efter likvideringen af Heydrich, blev der udløst omfattende razziaer, hvor over 4.500 ansatte i Sicherheitspolizei, Ordnungspolizei, SS, SA, alm. politi og Protektoratets tyske Wehrmacht (hæren) deltog. Byen var hermetisk lukket og væbnede eftersøgninggrupper, gik gennem gaderne og foretog razziaer i lejligheder, kældre, huse osv. 541 personer blev arresteret, men de fleste blev løsladt igen, da man fik tjekket deres identitet. Resultaterne var generelt meget dårlige. --Agenterne flyttede af sikkerhedsgrunde rundt hos de forskellige familier i byen, sådan at de kunne holde sig skjult fra den 27. maj til den 16. juni 1942. Men det blev vanskeligere, at gemme sig, da de nazistiske razziaer blev mere og mere omfattende og brutale, herunder vilkårlige henrettelser af folk og familier. Takket være Biskoppen, ledelsen og præsterne for den Tjekkiske (russisk-ortodokse) Kirke - fik de 7 faldskærmmsagenter midt i juni, tilflugt i kirken St. Cyril og Methodius (under besættelsen var den kendt som St. Charles Borromeo), i Resslova gaden nr. 9, i Prag. De 7 agenter var: Josef Bublík, Josef Gabcík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc og Josef Valcík. Der var koldt i kirken og i krypten, men relativt sikkert. De regnede med at kunne skjule sig her, indtil de værste bølger af razziaer og terror ebbede ud, hvorefter de ville forsøge, at forlade landet. Men kombinationen af terror med massakrer på hele familier og udslettelse af landsbyerne Lidice og Lezaky og Gestapos løfte om benådning og store økonomiske belønning, til den eller de tjekker, som havde oplysninger om agenterne eller modstandsbevægelsen og ville angive deres egne landsmænd, gav efterhånden resultater. Faldskærmsagenten Karel Curda fra missionen "Out Distance", som havde forladt Prag umiddelbart efter attentatet på Heydrich, gemte sig med sin mor, i Nova Hlína nær Trebon. Han var svag, lettere drikfældig og bange for sit liv og var fristet af den enorme dusør, som tyskerne havde udlovet - 1 mill. Reichmark. De daglige opslag af lister, med alle de mange tjekkiske folk, som blev henrettet, listerne, som også blev trykt i aviserne og hængt op på plakater, førte omsider til, at Curda valgte at blive stikker og forræder. Han havde stor viden om mange modstandsforhold, men kendte ikke de steder, som agenterne aktuelt opholdt sig, men han kendte navnene på deres hjælpefamilier. Han forrådte dem alle. Den 13. juni 1942, skrev han først et forræderisk brev til den lokale politistation, hvori han identificerede Gabcík og Kubiš, som dem der likviderede Heydrich. Men der kom ingen reaktion på henvendelsen, så han mødte personligt op hos Gestapo´s administrative hovedkvartér på Petschek Slottet i Prag, kort før middag, den 16. juni 1942. Her afslørede han alting. Denne handling og det han kunne fortælle, vakte opsigt hos tyskerne, fordi, op til dette tidspunkt, havde alle nazisternes bestræbelser for at finde gerningsmændene, været frugtesløse. Tyskerne i Prag havde bl.a. fået over 60.000 folk fra Schutzpolizei i Tyskland til hjælp. Curda forrådte alle han kendte personligt, der havde bistået faldskærmsagenterne, ikke kun i Prag, men i Pardubice, Lázne Belohrad og Pilsen. Gennem sit forræderi forvoldte han ubodelig skade for snesevis af modstandsmedlemmer og deres familier. Allerede næste morgen, begyndte Gestapo, at angribe de adresser og lejligheder hvor de mennesker, der havde hjulpet faldskærmsagenterne boede. Den første i rækken var familien Moravec i Biskupcova gaden i Prag, men mange flere personer og familier blev arresteret og mishandlet og hvoraf flere af dem, begik selvmord, for at undgå anholdelse og tortur og af frygt for at komme til at afsløre deres viden. Ved at bruge de mest brutale forhørsteknikker, lykkedes det Gestapo, om eftermiddagen den 17. juni 1942, at finde ud af, hvor faldskærmsagenterne skjulte sig. -- Kl. 03:45 den 18. juni 1942, udstedte den øverstbefalende for SS-styrkerne i Böhmen og Mähren, SS-Brigadeführer Karl von Treuenfeld, en ordre om, at SS-Reserve Bataljon "Deutschland", med 307 mand og SS-Vagtbataljon "Prag", med 350 mand og andre enkeltenheder, i alt 17 officerer og 740 underofficerer og menige soldater, skulle samles ved kirken og angibe de 2 agenter i kirken, som tyskerne troede, der kun var tale om. Sammen med forskellige andre embedsmænd, Gestapofolk, brandmænd, var den samlede tyske styrke på næsten 800 mand. Man placerede et maskingevær på taget af husene over for kirken. Ligeledes på Vaclavgaden blev der opsat maskingeværeenheder, foruden total afspærring af området og gaderne omkring kirken. -- En hurtigkørende bil med Gestapofolk rasede hen til og stoppede foran kirken, hvor disse, ledet af Heinz Pannwitz, ilede op til døren, hvor Pannwitz satte en finger på dørklokken til en lejlighed hvor en af kirkens præster, Petrek boede - Klokken i uret på bygningen, slår sit kvarterslag præcis kl. 04:15. Kampen om kirken St. Cyril og Methodius kan begynde. -- Kort efter klokken fire om morgenen, bliver 3 af de 7 faldskærmsagenter i kirken, forstyrret af en usædvanlig lyd, på deres vagt i "koret" i kirken. Det har ellers været en stille og rolig nat og morgen, afbrudt af den regelmæssige skramlen fra sporvogne og lyden af lastbilmotorer. De hørte lyden stige og komme nærmere, lyden af motorer! De 3 på vagt, Adolf Opalka, Jan Kubis og Josef Bublík, får bange anelser. Men pludselig ophører motorlydene. De åbner forsigtigt et vindue ud til Resslova gaden. Deres håb om falsk alarm brister, da de ser et glimt af grå uniformer, som er i færd med at afspærre gaden. De er straks klar over, at de er blevet afsløret! Håbet om at undslippe, havde de dog, men tysk præcision og effektivitet, overraskede dem hurtigt, og de fandt ud af, at den eneste farbare flugtvej, var gennem vinduerne ud mod Kostelníková, hvis de kunne få tremmerne i vinduet fjernet. Dettte lykkedes ikke. Men hvis de ikke kunne undslippe, ville de forsvare sig i kirken og kæmpe mod tyskerne, til den bitre ende.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...