TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Tysk propaganda postkort, hvor man hylder München-Aftalen og dens "løsning" med Sudeterlandets indlemmelse i Tyskland. På postkortet ses Chamberlain yderst til venstre, til højre Hitler og i baggrunden til højre, den italienske facist og diktator "Il Duce" Benito Mussolini og til venstre bag Chamberlain, er det den franske premierminister Édouard Daladieri, som også deltog i "forhandlingerne" med Hitler ---- Neville Chamberlain (født 18. marts 1869 i Birmingham – død af kræft den 9. november 1940 i Heckfield), der repræsenterede Det Konservative Parti og var Englands premierminister 1937-1940. ---- Chamberlain er nok en af de mest kontroversielle engelske politikere i det 20. århundrede. Det skyldes den såkaldte appeasement-politik ("eftergivelsespolitik"), som han førte overfor Adolf Hitler i sensommeren og efteråret 1938 i optakten til først tyskernes erobring af Tjekkoslovakiet og siden 2. Verdenskrig. ---- Før Chamberlain blev premierminister, havde han i perioden 1916-1937 en lang række politiske embeder, bl.a. som sundhedsminister og finansminister. ---- Neville Chamberlain´s sidste år som politiker i England: Den 20. februar 1938 trådte Anthony Eden tilbage som engelsk udenrigsminister, hvor han samtidigt hævdede, at Chamberlain var alt for eftergivende overfor Hitler og Tyskland. Kort tid efter i marts 1938, annekterede Tyskland det allerede nazificerede naboland Østrig ("Der Anschluss"), som Hitlers andet "skud i bøssen", da det første var annekteringen af Rhinlandet på grænsen til Frankrig. Chamberlain´s politiske virke overskygges dog af, at han den 29. september 1938 underskrev München-Aftalen og dermed reelt lod Hitler og Tyskland overtage først Sudeterområdet i Tjekkoslovakiet og efterfølgende hele landet, da tyskerne invaderede hele Tjekkoslsovakiet den 15. marts 1939 og vel at mærke uden at England og Frankrig tog nogen notits af det - men "kikkede den anden vej". ---- Da erkendte Chamberlain sit fatale fejlskøn. Bemærkelsværdigt var det dog, at Chamberlain trods alt, havde en popularitetsrate på 55 % hen over sommeren 1939 i den engelske befolkning og 68 % ved årsskiftet 1939. Englænderne troede stadig på, at Chamberlain kunne klare at stoppe Hitler, selv om alle i december 1939, havde kendskab til Hitlers invasion den 1. september 1939 og erobring af Polen 3 uger efter. Den 3. september 1939 klokken 11:15 i en radiotale, erklærede Neville Chamberlain Tyskland krig, da Tyskland ikke havde reageret positivt overfor det engelske ultimatum om at stoppe angrebet på Polen. Den 12. oktober 1939, i en tale fra Underhusets talerstol, afslog Chamberlain Hitler´s useriøse "opfordring til fred". Chambertlain var på det tidspunkt en syg mand og senere, da den mislykkede militære undsætnings -og støtteintervention i Midt - og Nordnorge i vinteren/foråret 1939/1940, blev en realitet, fratrådte Chamberlain sit embede og trak sig tilbage, syg og afkræftet af en kræftsygdom, indtil han døde den 9. november 1940. Chamberlain´s død var nok en nådefuld barmhjertig gud, som udfriede ham for, at opleve den enorme skyld, som han ville have følt, hvis han havde levet krigen ud. Hans eftermæle er jo frygteligt at tænke på.---- Efter Chamberlain´s fratrædelse, blev han efterfulgt af Winston Churchill, i tidsrummet mellem den 5. til 10. maj 1940, som faldt sammen med de dage, hvor Hitler iværksatte sit militære angreb på Holland, Belgien og Frankrig og det Engelske Ekspeditionskorps II, som var sendt til Frankrig og baseret i det vestlige Belgien og Nordfrankrig. ---- Chamberlain var i øvrigt med til at danne SOE (Special Operations Executive), som bl.a. forestod de senere agentnedkastninger og spionage i de besatte lande, herunder især i Tjekkoslovakiet og senere i Danmark.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...