TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Det fortælles, at et par SS-officerer en dag fik øje på Albert Göring på en balkon og genkendte ham som broderen til Feltmarskal Hermann Göring. De smækkede hælene sammen, gjorde stram nazihilsen - Heil Hitler – hvortil Albert svarede: "I kan rende mig" …En anden gang ville SS-folk ydmyge nogle jøder og havde sat dem til at skure fortovet. Da Albert Göring tilfældigt kom forbi, smed han resolut jakken, faldt på knæ sammen med jøderne og skurede løs. -- Men efterhånden som det blev for broget i Wien, blev Albert Göring efter nazisternes indmarch sendt til Tjekkoslovakiet som eksportchef for de tjekkiske våbenfabrikker Skoda. Hér fortsatte han ufortrødent med at holde hånden over ikke alene sine jødiske ansatte, men også medlemmer af den tjekkoslovakiske modstandsbevægelse. Også fabrikkernes jødiske direktør, Jan Moravec, og hans familie overlevede takket være Albert Göring, der udstedte falske visa, så hele familien kunne flygte til Rumænien. -- Da Naziregimet planlagde at overflytte Skodafabrikkerne til tysk område, nærede Albert Göring ingen illusioner om, hvad dèt ville indebære for mange af de ansatte. Han spillede uden blusel på sit navn og sine forbindelser, tog alle sine overtalelsesevner i brug, og det lykkedes ham at forhindre flytningen. -- Efterhånden som nazisternes brutalitet tog til, begyndte deres plan om jødernes totale udryddelse at gå op for Albert Göring i al sin gru. Han så jøderne som mødre, fædre, børn - og besluttede at handle derefter. Han udnyttede skamløst sit navn og skaffede pas og visa til dusinvis af jøder, der således blev reddet fra dødslejrene. Blandt dem den berømte komponist Franz Lehár og hans familie. -- Albert Göring blev arresteret flere gange af Gestapo, men klarede altid frisag, takket være broderen Hermanns trofaste indgriben. -- Medarbejderne på Skodafabrikkerne glemte aldrig Albert Göring og hans humane indstilling. Han skyede intet middel for at sikre sine ansatte. Med Görings stiltiende billigelse, hørte passiv modstand i form af daglige produktionsvanskeligheder til dagens orden – dokumenter forsvandt, opgaver blev glemt, produktionen stoppet. Man havde ofte held til, at nedsætte produktionen og undgå det tyske militærs kontroltests. Utroligt at det lykkedes at holde dette spil gående for Albert Göring - hvor sabotage og forhindring af tysk produktion blev tilsidesat, altid blev takseret til en dødsdom. Men man turde ikke røre Albert Göring.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...