TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Foto fra sommeren 1937. Prag set fra slotsborgen med Karlsbroen nederst til højre i billedet. Landet og byen endnu ikke ramt af katastofen året efter. ---- PRAG UNDER DEN TYSKE BESÆTTELSE: I oktober 1939 beordrede tyskerne mørklægning af Prag. Dette var for at undgå, at selv den mindste smule lys skulle blive et mål for fjenden. ---- Mørklægningen betød en helt ny levemåde for borgerne i Prag. I vinterdagene lå gaderne øde hen efter den sidste biograffilm. I krigens sidste år var der sådan en mangel på gas og kul, at mange lejligheder ikke blev opvarmet og man blev nødt til at gå tidligt i seng for at holde varmen. Samtidig med mørklægningen kom rationeringen, hvilket i starten faktisk betød, at nogle havde det bedre end før. Rationeringen var stort set den samme, som i selve Tyskland, dog fik man lidt mindre fedt. Andre mere luksusprægede varer var også lettere at få fat på, end i selve Tyskland - hvis man ikke kunne få fat i dem i butikkerne, kunne man altid prøve sortbørsen, hvilket dog var farligt. Blev man taget i sortbørshandel, var det sidestillet med sabotage, som ofte betød døden. -- Som krigen blev mere intensiv gjorde mange en indsats for at øge madproduktionen. Prags parker blev pløjet op, og der blev sået kartofler og grøntsager. Mange begyndte også at holde kaniner, som de så gik og fedede op i deres sparsomme fritid fra deres arbejde i de tyske krigsfabrikker. De ledende nazister ønskede at frem-stå som ven med arbejderklassen - der kunne ikke føres krig uden deres hjælp på fabrikkerne. -- Nazisterne pralede med, at en arbejders løn steg med 40 - 45 % fra marts 39 - 40. Under Heydrich, som virkelig ønskede at fremstå som deres kammerat, fik arbejderne på især våbenfabrikkerne ekstra tobak og sko. Se og læs mere om Prag under krigen ved næste foto.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...