TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Fotoet viser František Vasko, som forpagtede Hluboká stenbrud, sammen med sin bror Jindrich, hvor de hjalp agentgruppen "Silver A", ved at der i kontor/maskinrummet i stenbruddet, var placeret en ekstra væg ind til et lille rum, hvor Jiri Potucek i hemmelighed kunne sende med sin Mark III radiosender med kodenavnet "Libuse". Efter at faldskærmsagenten fra gruppen "Out Distance" Karel Curda's frivilligt og mod en enorm dusør, henvendte sig til Gestapo og fortalte alt om alle de agenter og modstandsforhold han kendte, blev begge brødrene Vasko arresteret og henrettet på godset Pardubice den 2. juli 1942. Det betød også, at de 2 brødre Krupka, som havde forbindelse til agentlederen Alfred Bartos i gruppen "Silver A", blev anholdt og henrettet. I byen Pardubice, kunne det nazistiske registreringskontor, overvåge alle registreringer af opholdstilladelser og sortere falske identiteter fra de rigtige, herunder hvem der opholdt sig hvor og hvem der ejede, lejede eller på anden vis havde tilknytning til f.eks. bynavnet Miretice, hvor mekanikeren i stenbruddet Karel Svoboda boede og om ejerforholdet til møllen i landsbyen Lezaky. Der var uoverensstemmelse i forhold til tingbogen, hvorfor Gestapo foretog eftersøgning og afslørede modstandsbevægelsens folk og sendestationen i stenbruddet Hluboká ved Lezaky. Potucek var dog blevet advaret dagen før og undslap i første omgang. Gestapo eller det tjekkoslovakiske gendarmeri, baseret på deres kommandoforhold der, anholdt derfor František Vasko med sin kone, Jindrich Vasko, maskinoperatøren i stenbruddet Karel Svoboda, mølleren Jindrich Švanda, hans kone Františka, Josef Štulík og hans kone Marie og hendes forældre med deres søn, og endelig også forældrene til Josef Štulík, Václav og Ružena Štulík (læs ovenfor om Stulik´s skæbne ved dette foto af ham). Flere andre blev også arresteret. Lederen af modstandsgruppen i og omkring landsbyen Lezaky, gendarmerisergenten Karel Knez fik de ikke fat i, da han skød sig selv inden, ligesom andre modstandsfolk med tilknytning til modstandsbevægelsen også begik selvmord. En anholdelse af Gestapo betød kun umenneskelig tortur, fare for at man røbede alt, og helt sikkert en henrettelse, når Gestapo ikke mente de kunne få mere ud af personen. Alle de nævnte mennesker og alle andre beboere, børn, kvinder og mænd i landsbyen Lezaky, blev den 24. juni myrdet og henrettet i en massakre, som det der den 10. juni, var overgået landsbyen Lidice i nærheden. Læs nedenfor udførligt om denne ugerning og folkemord, som tyskerne påførte byen Lidice og beboerne der.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...