TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

En ekstremt selvhævdende, national-facistisk og aktivistisk bevægelse i det tjekkiske samfund, opstod kort efter besættelsen, der sammen med de nye strømninger i det oprettede "Det Nationale Forbund", hurtigt førte til, at det meste af det tjekkoslovakiske samfund, på alle planer, indledte samarbejde med de nye tyske magthavere. Militæret afskaffedes, kun en parade-enhed fik lov at eksistere, politi- og gendarmtjenesten i landet samarbejdede med tyskerne, retsvæsen og domstole ligeså, medier og aviser talte tyskerne sag, mere eller mindre, telegraf- og tele- og postvæsen kunne man ikke stole på. Politiske partier blev afskaffet og kun én organisation blev grundlag for "regeringen", under det tyske herredømme. Sprog og kultur blev ensrettet, tysk skulle tales og skrives i mange sammenhænge. Universiteterne blev lukket, forsamlingsfriheden forsvandt - og ikke mindst var og blev mange sympatisører, med den nazistiske strømning i landet - så forræderi og stikkervirksomhed, kom hurtigt til at præge hverdagen for tjekkoslovakkerne - væggene havde ører - nid og nag gennem generationer mellem folk og familier blev hævnet i stigende grad - jøderne i landet mistede arbejde, position, deres virksomheder, borgerrettigheder, blev forfulgt og deporteret og myrdet, sådan, at der efter krigen ikke var mange tjekkoslovakiske jøder tilbage, som kunne vende tilbage. Vilkårlige anholdelse og vold, terror og henrettelser var dagens orden, især da Reinhard Heydrich kom til magten den 28. september 1941 - og endnu mere efter, at han blev likvideret og døde den 4. juni 1942. Det der kom til at overgå tjekkoslovakkerne derefter og i resten af krigen, var frygteligt og i dag stadigt uhyggeligt at tænke på. Det var derfor overordentligt svært for alle de tjekkoslovakker, som ønskede at kæmpe imod Tyskland, besættelsesmagten og deres egne forræderiske dele af befolkningen. Men alligevel bidrog landets modstandsevne til, at tyskerne aldrig helt fik dem knust og altid måtte binde store militærstyrker, politi og kontroladministration, for at holde Tjekkoslovakkerne i ave. Tjekkoslovakkerne kæmpede ligeledes i tusindtal i De Allieredes styrker, til lands, i luften og på havet. Befolkningens uforsonlige selvopholdelsesdrift var og er enestående, omend, at denne vej kom til at koste dem alle meget, meget dyrt, i blod og tårer. -- For at komme så vidt og blive et frit land igen, efter det tyske åg (for så 2-3 år efter at komme under det kommunistiske og russiske åg, desværre), måtte man bekæmpe sine egne "Dæmoner" i landet, i form af f.eks. disse facistiske, nazistiske og ekstreme nationalistiske organisationer, der havde medlemmer fra alle samfundslag. Den mest kendte organisation var den i 1930 oprettede "De Böhmiske og Mähren Fascister, som i 1939, dannede en ny bevægelse, kaldet "Den Tjekkiske Sammenslutning Til National Samling" - også kendt som "Flaget". Organisationen kopierede de tilsvarende uniformerede organisationer i Tyskland som SA, SS og som blev protektorates "SA" eller SS, under navnet "Svatopluk's Guards" (SG). "Flagets" leder, Josef (Jan) Rys-Rozsévac, kopierede de tyske nazistiske ledere efter bedste evne!

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...