TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Fotoet viser RAD-arbejdere i gang med at grave et nyt åløb. Intet i Lidice måtte forblive som det var, også selv om byen forsvandt. Det gamle å-løb gik jo midt ned gennem byen, men det ville tyskerne også have flyttet. Stort set alle træerne i landsbyen blev hugget ned, fornær den lille uanselige podekvist med pæretræet. Gadekæret og søen blev også gradvist fyldt op med bunker af bygningsaffald. Ødelæggelse af landsbyen fortsatte med brugen af bl.a. sprængstoffer indtil den 1. juli, 1942. Dereefter fortsatte arbejdet indtil byen helt forsvandt fra jordens overflade i løbet af 1943. -- Ud over RAD, deltog SS-enheder og tekniske enheder fra den tyske Wehrmacht også i arbejdet. Ødelæggelsen af Lidice fandt sted under det flyvende nazistiskew RAD-banner. På arbejdernes specielle udleverede dolke, model 34, stod der RAD´s "stolte" motto graveret: "Arbejde Adler".

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...