TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Sudeterområderne i Tjekkoslovakiet, (sudeter-betegnelsen relaterer til det bjergrige landområde Sudeterne, som strækker sig på begge sider af grænsen mellem Tyskland og Tjekkoslovakiet), hvor befolkningen primært bestod af etniske tyskere og deres efterkommere, lå som en bred kant i grænseområderne ind til Tyskland, men også til Polen og Ungarn. Befolkningen udgjorde ca. 20 % af tjekkoslovakiets samlede befolkning og følte sig undertrykt af den tjekkiske befolkning - i perioder med god grund. Fotoet viser sudetertyskeren Konrad Henlein, lederen af det nazistisk inspirede politiske parti: Sudeten Deutsche Partei (SDP). -- Den 12. marts 1938, annekterede Nazi-Tyskland Østrig (Anschluss). Umiddelbart efter Anschluss, gjorde Hitler sig selv til talsmand for de etniske tyskere, der boede i Tjekkoslovakiet, og mange sudetertyskerne gav deres støtte til Henlein, der støttede Hitler's politik og planer glødende. Partiet begyndte at kræve, at den tjekkiske regering skulle afstå Sudeterlandet til Tyskland. ---- SUDETERTYSKERNES SKÆBNE: Mange tror, at sudeter-tyskerne først kom til Böhmen & Mähren sammen med nazisterne, men rent faktisk blev de indbudt allerede i det 12. århundrede af böhmiske herremænd, der havde brug for nybyggere. Fra 1526 var Sudeterland en del af det Østrig-Ungarnske kejserrige, og da Tjekkoslovakiet blev dannet i 1919, som en følge af 1. Verdenskrig, kom dette overvejende tysksindede område til at høre ind under Tjekkoslovakiet. -- Befolkningen i sudeterområdet havde svært ved at tilpasse sig i den nye stat. Tidligere havde de overvejende udgjort en overklasse, men nu blev de fortrængt fra de offentlige embeder, de store godser og slotte blev opdelt og afgivet til de tjekkiske bønder - alt i alt blev sudetertyskerne kraftigt undertrykt af tjekkerne i 1930´erne, kulturelt, økonomi- og erhvervsmæssigt og ikke mindst demokratisk og statsretligt. Derved begyndte den sudetertyske nationalisme at spire frem. Ved valgene stemte de på deres egne partier og kandidater, som var overvejende konservative og socialdemokratiske. -- Men i 1933 begyndte den sudetertyske gymnastiklærer Konrad Henlein at agitere for nazismen og dens "løsninger" på sudtertyskernes problemer og ved valget i 1935 fik nazisterne 70 % af de tysksprogedes stemmer. Herefter begyndte man at kræve retten til at bekende sig til tyskheden, et krav som reelt ville føre til en opdeling af Tjekkoslovakiet. -- I løbet af sommeren 1938, fortsatte spændingerne mellem sudetertyskerne, Nazi-Tyskland og Tjekkoslovakiet at vokse, da sudetertyskerne igen og igen hævdede, at de blev diskremineret af regeringen i Prag. -- Da krigens skygge kom til at fylde mere over Europa igen, ønskede den franske og den britiske regering, at forhindre, at krisen mellem Tyskland og Tjekkoslovakiet, skulle eskalere til en ny verdenskrig i Europa i sommeren 1938. Både Frankrig og England var begge enige om, at støtte en fredelig løsning på krisen, selvom det var på bekostning af det demokratiske Tjekkoslovakiet. Både Lord Halifax og Chamberlain i England og Daladier og Bonnet i Frankrig, opfordrede Tjekkoslovakiet til at give efter for Henlein´s og Hitler´s krav. Især var franskmændene tilbageholdende med at støtte deres allierede Tjekkoslovakiet (pagten fra 1924). Det gik så vidt for Frankrigs vedkommende, at den franske udenrigsminister Bonnét bevidst manipulerede sit eget land, englænderne og alle andre i det politiske system, på en beskidt og løjnagtig måde, som vildledte og ødelage mulighederne for en reel og håndfast stillingtagen til Hitlers nye krav til omverdenen. Sovjetunionen havde lovet at give militær bistand til Tjekkoslovakiet, hvis Frankrig også gjorde det samme. Men Frankrig ønskede ikke at involvere sig i en krig, så efter et møde mellem udenrigsministrene fra Sovjetunionen, Rumænien og den franske udenrigsminister, Georges-Étienne Bonnet, der ligesom de fleste franske og britiske politikere, var en ivrig fortaler for den eftergivende politik over for Hitler, fortalte kabinettet i Frankrig, at Sovjetunionen kun ville sende Tjekkoslovakiet 200 fly og en lille hærenhed. Han sagde også, at Rumæniens udenrigsminister havde afvist, at tillade passage af sovjetiske tropper og fly gennem hans land. Begge oplysninger var bevidste løgne. I virkeligheden var der allerede i sommeren 1938, ca. 500 sovjetiske militærfly til stede i Tjekkoslovakiet og Rumænien havde klart sagt, at de ville opfylde deres forpligtelse, og i tilfælde af en tysk invasion, ville de tillade passage af sovjetiske tropper og fly. Med disse bevidste løgne, skabte den franske udenrigsminister Bonnet, en situation, hvor Frankrig besluttede, ikke at overholde deres aftaleforpligtelse over for Tjekkoslovakiet. Krigens skygge blev kun større og større og mere og mere sort og truende.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...