TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Foto fra slutningen af "forhandlingerne" i München den 29. september 1938. Den engelske Premierminister Neville Chamberlain og Adolf Hitler, her i en situation med et "hjerteligt" håndslag på aftalen med Tyskland om overdragelsen af Sudeterområderne i Tjekkoslovakiet til Tyskland. Hitler og Tyskland havde gennem 1938 og især efter annekteringen af Østrig først på året, lagt et massivt pres på Tjekkoslovakiet, for at få "løst spørgsmålet" om det tyske mindretal i landet (Sudetenland) og herunder også sprøgsmålet om de samme etniske problemer, med landområder, som tidligere var ungarske eller polske, men blev en del af Tjekkoslovakiet, som blev skabt på ruinerne af 1. Verdenskrig i 1919, hvor Kejserriget Østrig-Ungarn blev delt op i enkeltstater. Hitler brugte dette dilemma, til løftestang, for at få gang i sine hemmelige erobringsplaner for Tjekkoslovakiet, Polen og senere Frankrig. Hen over foråret 1938, kulminerende med Maj-Krisen (Tjekkoslovakiets begrundede frygt for et tysk angreb og landets følgende militære mobilisering), fik Hitler til at rase, da han følte, at han i den forbindelse "tabte ansigt". Han blev hen over sommeren 1938 mere og mere grov og skinger i sine verbale krav over for Tjekkoslovakiet og England/Frankrig (Frankrig havde en pagt fra 1924 med Tjekkoslovakiet, som betød, at man skulle hjælpe landet, hvis det blev angrebet af f.eks. Tyskland). ---- Krisen spidsedes til i september 1938, hvilket fik den engelske Premierminister Neville Chamberlain til at flyve til Tyskland, den 15. september 1938, for at mødes med Adolf Hitler i Berchtesgaden. Hensigten var at undgå en krig med Tyskland og opnå en løsning af problemerne omkring Tjekkoslovakiet og Suderterlandet (det tyske mindretal i udkanten af Tjekkoslovakiet, som udgjorde ca. 20% af befolkningen). Det var første gang Chamberlain nogensinde fløj. Mødet den 15. september, førte ikke til noget konstruktivt, ud over, at Hitler nu luftede tanken om en militær løsning, hvis ikke man gik ind på hans ideer, planer og krav! Den 23. september 1938 fløj Chamberlain til München igen, som blev et møde, hvor han og England "fik kniven for struben", da Hitler her klart tilkendegav, at hans forslag på en løsning, nu var et ultimatum og at han, hvis han ikke fik sin vilje, ville udnytte en krig mod Tjekkoslovakiet, som løsning. Det kom som et chok for Chamberlain og forhandlingsdeligationen, da det forrige mødes løsninger den 15. september, indebar forskellige demokratiske og palamentariske betingelser for overdragelsen af Sudeterlandet til Tyskland, bl.a. folkeafstemninger og en international kommision m.m. Dem havde Hitler helt sprunget fra og forlangte nu betingelsesløst overdragelse af Sudterlandet inden den 28. september 1938. Chamberlain, måtte flyve hjem og fordøje den "kamel". Han måtte så igen for 3. gang, flyve til Tyskland og Hitler, den 29. september, på foranledning af den forsmåede facistiske diktator, Mussolini i Italien. Her "forhandlede" England så igen med Hitler og de 3 andre europæiske "stormagter" Tyskland, Frankrig og Italien. Mussolini fra Italien følte sig som en andenrangs-leder og Italien, som et land sat uden for "det fine selskab". England og Frankrig var ved det møde blevet møre og løb fra alt det de havde lovet Tjekkoslovakiet (som ikke var indbudt og som for længst var koblet af forhandlingsforløbet). I den forbindelse, havde Frankrigs udenrigsminister løjet groft og bevidst om flere vigtige ting, som betød, at Frankrig ikke ville støtte Tjekkoslovakiet, hvis Tyskland angreb landet. Chamberlain og England ville heller ikke mere hjælpe landet, da man ville udgå en krig med Tyskland. Chamberlain udtalte bl.a. disse ord, som var en klar kapilation over for Hitler og nazismen: "Hvor meget vi end kan sympatisere med en lille nation, som bliver konfronteret med en stor og magtfulde nabo, kan vi ikke i disse tilfælde, forpligte os til at inddrage hele det britiske imperium i krig, alene på grund af den lille nations skæbne"! -- England og Frankrig kapitulerede og sammen med Italien og Tyskland underskrev man de ultimative aftalekrav, som Hitler havde forlangt. Forræderiet var fuldbyrdet og da Chamberlain vendte tilbage til England den 30. september 1938, proklamerede han glædestrålende, at aftalen sikrede "Peace in our time." (Fred i vor tid). De euopæiske landes feje forræderi mod Tjekkoslovakiet var en realitet - et forræderi, som kom til at sætte gang i Hitlers magtdrømme med Polensfelttoget og etableringen af 2. Verdenskrig, som ændrede verden totalt og stadig gør - et forræderi som kom til at koste 60 mill. mennersker livet, på bare 6 år!! Man ser på fotoet Chamberlain´s åbenlyse naive tilgang til Hitler og tro på dennes forsikringer om, at Tyskland nu ikke havde flere territorale krav i Europa. Hitler med et tykt "hjerteligt" grin over sin triumf! Et fantastisk skuespil, dækkende over mandens uhyggelige planer for Europa - ikke mindst for sin egen befolkning, som blev forført - indtil de i maj 1945 "opdagede", at der sgu ikke stod en ny VW, i ruinerne af de tyske byer! Den "joviale" Hitler, hvis facade dækkende over en dyb ringeagt for englænderen. Hitler kunne ikke fordrage Chamberlain og behandlede ham med dyb foragt. Hitler sagde om Chamberlain:" Han er en ligegyldig "parantes"", som taler med et forældet demokrati´s latterlige jargon". Den fattige del af Tjekkoslovakiet, benævnt Slovakiet, blev i aftalen afsat som en "satelitstat" af Tyskland kaldet Tjekko-Slovakiet (se foregående foto af kort og tilhørende tekst). ---- Tyskerne iværksatte deres invasion af Sudeterlandet i Tjekkoslovakiet den 1. oktober 1938 og lancerede deres militære forårsoffensiv 1. marts 1939, hvor de hurtigt besejrede og erobrede landet og etablerede "Protektoratet Böhmen & Mähren", og holdt deres indtog i Prag den 15. marts 1939. Læs videre ved de næste mange fotos om Hitlers Plan Grøn – Fall Grün vedr. annekteringer af hele Tjekkoslovakiet. -- Chamberlain erkendte sit fatale fejlskøn og deraf følgende nederlag for sin eftergivenhedspolitik (Appeasement-policy) over for Hitler. Den 27. april 1939 foreslog han derfor også, at England indførte værnepligt og gjorde sig klar til en mulig kommende krig med Tyskland.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...