TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Foto: Reinhard Heydrich. -- RSHA (Reich Sicherheits Haupt Amt) var Nazi-Tysklands centrale sikkerhedsmyndighed, der blev oprettet den 27. september 1939, med det formål at samle alle de tyske politiorganisationer under en samlet ledelse. Man kunne derved koordinere det nazistiske terror-system bedre under 2. Verdenskrig. Hovedkvarteret var beliggende på Prinz-Albrecht-Straße i Berlin. -- Grundlaget blev skabt af Heinrich Himmler, som den 17. juni 1936, samlede alle politiorganisationer i hele Tyskland, sådan, at han blev den øverste leder heraf. Han fortsatte den 26. juni, med at reorganiserede politiet i to organisationsgrupper: 1). Ordnungspolizei (ORPO), som bestod af det nationale uniformerede politi og det lokalbaserede politi. 2). Sicherheitspolizei (SIPO) som bestod af Gestapo (Geheime Stats Polizei) og KRIPO (Kriminalpolizei) og havde Reinhard Heydrich som leder af SIPO, Gestapo, KRIPO og SD (Sicherheits Dienst, som var en del af det samlede SS under Himmler). SS og SD bestod af det tidligere Hauptamt der Sicherheitspolizei og Sicherheitsdienst der Reichführer der SS. -- I september 1939, blev SD og SIPO (som bestod af Gestapo og KRIPO) samlet under ét kontor, RSHA, som blev lagt ind under Reinhard Heydrich's kontrol. Heydrich blev forfremmet til SS-Obergruppenführer und General der Polizei, den 24. september 1941, lige inden sin tiltrædelse i Protektoratet den 28. september 1941. -- SD blev etableret den 19. juli 1932 af Reinhard Heydrich, som ønskede at kontrollere alle medlemmerne af nazistpartiet NSDAP (National Socialistische Deutche Arbeiter Partei) via SD. Med tiden voksede SD sig til også at kontrollere alle typer af organisationer i det nazityske rige. Da RSHA blev oprettet med Reinhard Heydrich, som leder, kom han til at kontrollere alle nazi-statens undertrykkende politiorganisationer og var på den måde, en af nazitysklands mægtigste mænd efter Hitler, Himmler og Göring. Reinhard Heydrich var dog direkte underlagt SS-Reichfürer Heinrich Himmler. ---- SS blev oprettet i 1925, som en fanatisk eliteorganisation underlagt det daværende SA under Emil Röhm. Efter "de lange knives nat" den 30. juni 1934, hvor Röhm blev myrdet og hvor SS, med Himmler som leder, overtog SA. SS bestod herefter af Det Almindelige SS (Algemeine SS) og SD (Sicherheits Dienst). Desuden var der flere særlige underafdelinger af SS - F.eks. Totenkopfverbände (Dødningehovedforbundet), som blev en SS afdeling i 1934 og senere blev den organisation, som stod for ledelsen og bevogtningen af nazisternes KZ-lejre. Waffen-SS blev oprettet lige før krigen, som delvis modsvar til den almindelige tyske hær (Der Wehrmacht). Himmler havde store drømme om sit SS, som han ledede helt fra 1929 og frem til Nazi-tysklands endeligt i maj 1945. Waffen-SS blev en betydelig militær succes, set med tyske øjne og havde på et tidspunkt under krigen 40 divisioner under våben, heraf mange elitekorps - både på infanteriområdet, men især på panservåbenområdet (ca. 500.000 mand). Alle de mange nazistiske organisationer, militære som politimæssige, herunder også den almindelige tyske hær, Wehrmacht, bidrog til de uhyrlige masseudryddelser af millioner af mennesker i Europa - og så på kun 5-6 år! -- Efter Heydrich's død, blev RSHA ledet af Himmler personligt indtil 1943, da det blev overtaget af Ernst Kaltenbrunner. -- I februar 1944 blev en af SD-afdelingerne sat i spidsen for Abwehr (Efterretningstjenesten/kontraspionagen), som på den måde ophørte med at være en selvstændig afdeling. SD oprettede en afdeling i Prag i 1939 efter erobringen af Tjekkoslovakiet (SD-Leitabschnitt Prag). Fotoet viser Reinhard Heydrich ved en parade i Prag 1942 inden han blev likvideret den 27. maj samme år.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...