TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

"SS - The Devils Engine Room" ("Djævlenes Maskin Rum"): Fra venstre - Karl Wolff - Reinhard Heydrich - Heinrich Himmler og Werner Lorenz. ---- Karl Friedrich Otto Wolff (13. maj 1900 - 17. juli 1984) var et højtstående medlem af SS og endte med den nazistiske rang af SS -Obergruppenführer og generalsekretær i Waffen-SS. Han blev chef for Reichsführer Heinrich Himmler´s personlige medarbejdere og forbindelsesofficer i SS til Adolf Hitler, indtil Wolff blev udskiftet i 1942 og i 1943 overtog den militære ledelse i Italien indtil krigens slutning, som skete der allerede den 2. maj 1945 på Wolff´s initiativ. Wolff var sandsynligvis "Himmler's øjne og ører" i Hitlers hovedkvarter. Her i centrum af magten, har han utvivlsomt været i stand til at være opmærksom på alle væsentlige begivenheder, eller let kunne få adgang til de relevante oplysninger. Ud fra de oplysninger, der passerede hans skrivebord, modtog Wolff kopier af alle breve, skrivelser og rapporter fra SS-officerer. På et tidspunkt, da hans SS-venner, var med i de omfattede organisatoriske opgaver af "Aktion Reinhard" (hævnmyrderierne i Polen og Rusland og i KZ-lejrene pga. Reinhard Heydrich´s likvidering), kan han ikke have undgået at vide om den holocaust, som nazisterne også påførte tjekkoslovakiet i denne "Aktion Reinhard". Wolff´s senere benægtelse af viden om Holocaust, kan ikke passe. Man kan dog måske antage, at hvis han kun fik kendskab til hændelser, som var enkeltstående og selvom de havde et detaljeret niveau, har han måske ikke haft adgang og viden til det samlede omfanget af de grusomheder, som det nazistiske regime praktiserede over hele Europa - især i den østlige del. Et eksempel, som måske kan antyde dette, er afviklingen og deportionen af Warszawa´s Ghetto´s befolkning, som resulterede i massive "flaskehalse" for jernbanetransporten. Her ringede Wolff bl.a. til den stedfortrædende Reich trafikminister Dr. Albert Ganzenmüller. I et senere brev han sendte til Ganzenmüller den 13. august 1942, takkede Wolff Ganzenmüller for hans bistand: "Jeg bemærker med særlig glæde din rapport, hvor der i 14 dage har været tog i gang dagligt, med transport af medlemmer af "det udvalgte folk" til Treblinka (ghetto- og jødebefolkningen i Warszawa)... Jeg har taget kontakt med de deltagende organisationer, således at en smidig gennemførelse af den samlede indsats er sikret". Men alene den omstendelige udtryksform, indikerer, at han godt vidste hvad man havde gang i. Han var SS-Obergruppenführer og med denne høje hirakiske position i SS, har han givetvis haft fuld adgang til at vide alt om Holocaust! -- Wolff blev arresteret den 13. maj 1945 af U. S. Army tropper (med løftet om, at han ville blive genforenet med sin familie), og blev fængslet i Schöneberg. Under Nürnbergprocessen, fik Wolff lov til at unddrage sig retsforfølgelse ved at levere beviser mod hans kolleger i SS/nazisterne, og blev derefter overdraget, i januar 1947, til det britiske militærfængsel i Minden. I 1947 blev han omfattet af den Vesttyske regerings denazifications-proces. Han blev sat i husarrest og efter at en tysk retssag, blev Wolff i november 1948 idømt fem års fængsel på grund af sit medlemskab af SS. Syv måneder senere, blev hans straf nedsat til fire år, og han blev løsladt! ---- Indtil han i 1962 bliver gen-arresteret, var det påstået, at Wolff havde arbejdet for CIA, samtidig med at det lykkedes at opbygge sin egen public relations-virksomhed. ---- I 1962 under retssagen i Israel mod Adolf Eichmann, viste dokumentationen, at Wolff havde arrangeret deportationen af italienske jøder i 1944. Wolff blev igen retsforfulgt i Vesttyskland og i 1964 blev han dømt for at udvise 300.000 jøder til Treblinka udryddelseslejren, deportationen af italienske jøder til Auschwitz, og massakren på italienske partisaner i Hviderusland. For disse forhold blev han idømt 15 års fængsel. Wolff udtjente kun en del af sin straf og blev løsladt i 1969, på grund af dårligt helbred. Han fik sine fulde borgerlige rettigheder genetableret i 1971. Trods sit "dårlige helbred", levede han helt til 17. juli 1984, inden han endelig døde! ---- Werner Lorenz blev efter krigen interneret i England et stykke tid, indtil han blev idømt 20 års fængsel, ved et af retsopgørene i Nürnberg den 10. marts 1948, på anklager for forbrydelser mod menneskeheden (Han var SS-chef for planerne for fordrivelsen af polakker og andre folkeslag fra deres hjem og byer, sådan at "etniske tyskere" kunne overtage disses ejendomme og værdier). Allerede i 1951 blev hans straf nedsat til 15 år, og så tidligt som i 1955 blev han løsladt! Siden levede han som en fri mand og døde i Hamburg i marts 1974 - 83 år gammel - Også han fik et langt og "godt" liv, trods hans andel i SS og den nazistiske Holocaust over Europa! Det oplevede alle hans ofre ikke og måske heller ikke deres børn!! - Hvordan kunne det gå til?? Man ser ham jo "på fersk gerning" sammen med de 3 andre massemordere på fotoet! ---- Heinrich Himmler. Som bl.a. chef for alle politienheder, var Himmler kun teknisk ansvarlig over for Wilhelm Frick, indenrigsministeren, for i praksis var han kun ansvarlig over for Hitler. Himmlers politi var uafhængige, og de adlød ikke landets love og forfulgte og terroriserede snarere borgerne end beskyttede dem i Det 3. Rige. Reinhard Heydrich´s hensynsløse effektivitet og kampberedthed i alle de embeder han besad i SS, gav ham øgenavnet "det blonde uhyre" og "Himmler's onde geni". ---- Heydrich og Himmler havde et mærkeligt, men praktisk samarbejde. Selv om Himmler var chef, var Heydrich den sande kraft bag SD (SicherheitsDienst) og Gestapo under SS. Selv om de personligt ikke brød sig om hinanden, dannede de to mænd et solidt partnerskab og blev en kraft, som alle i den nazistiske ledelse kunne regne med. Mens Heydrich´s evner aldrig blev draget i tvivl af over-og underordnede, betød hans arrogance og uforsonlighed, at han kun fik få tilhængere i partiet, hvor han undertiden bragte Himmler i forlegenhed og vanskeligheder, så denne som øverste chef, var nødt til at rydde op i de følger Heydrich afstedkom. Himmler mistede af og til tålmodigheden med Heydrich, når han følte sig manipuleret og misbrugt, så han undertiden kaldte heydrich for "Djengis Khan". Ved etableringen af Det 3. Rige, var det Heydrich, som hjalp Hitler og Himmler med at indsamle oplysninger om mange politiske modstandere, hvor han oparbejdede et omfattende registreringssystem og noteringer om enkeltpersoner og organisationer, som var imod partiet og regimet. Han menes at være skaberen af forfalskede dokumenter fra en russisk korrespondance med den tyske overkommando. Selv om det nu er kendt, at der også var en sammenfaldende russisk militær forfalskning af dokumenter igang, udført af russiske officerer. Men på det tidspunkt af krigen på Østfronten, var det en udbredt opfattelse, at forfalskningskomplottet var et led i Heydrich's aktioner mod russerne, hvilket betød en meget stor grad af prestige for Heydrich. ---- Han var også medvirkende til oprettelse af falske 'angreb' fra Polen mod de tyske grænseområder, hvorfra der på den landsdækkende radio ,blev rapporteret fra bl.a. Gleiwitz. Denne nedrige plan havde til formål, at give den nazistiske begrundelse, for deres angreb på Polen den 1. september 1939 og begyndelsen af 2. Verdenskrig med Englands og Frankrigs krigserklæring mod Tyskland den 3. september. Denne fortolkning af årsagerne til tyskernes angreb mod Polen, blev efter krigen afsløret af De Allierede efterforskere, da de begyndte at forske i de erobrede tyske dokumenter. ---- At nogen på dette foto overhovedet kunne gå fri for nogen betydelig straf, forstår jeg ikke - De ses da på billedet og taget på "fersk gerning"!

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...