TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Historien om modstandslederen Kaptajn Vaclav Moravek (født 08-08-1904), (han er tidligere nævnt ved nogle af de foregående fotos). Mellem 1923-1925 blev han uddannet på Militærakademiet i Hranice, som artilleriløjtnant. Indtil marts 1939 gjorde han tjeneste i 107. Artilleriregiment i Olomouc. I 1933 udnævntes han til Kommandør af 7. Division´s feltkanon brigade og i 1935 blev han forfremmet til kaptajn. Han var desuden en usædvanlig god rytter og skarpskytte. Efter tyskernes erobring af landet 15. marts 1939, forsøgte han forgæves at krydse grænsen til Polen. Han blev dernæst hjemsendt, da den tjekkoslovakiske hær blev opløst. Moravec fik da arbejde som sekretær for et arbejdsanvisnings-kontor. I efteråret 1939 etablerede han kontakt med Oberstløjtnant Josef Balaban og Oberstløjtnant Josef Masin. Disse 3 blev det berømte trekløver, med tilnavnet "De 3 konger i Prag", under de første 2 år af den tyske besættelse, hvor de under den største risiko, ledede en del af modstandskampen mod tyskerne. Vaclav Moravec "gik under jorden" i foråret 1940. Han og de 2 andre officerer blev det vigtigste led i koblingen med dobbeltagenten Paul Thümmel (kodenavne: A-54, René og Eva) i det tyske Abwehr og den eksilbaserede tjekkoslovakiske efterretningstjeneste i London, hvortil man prøvede at opretholde en radioforbindelse med. Vaclav Moravec havde et slogan: "Jeg tror på Gud og på mine pistoler". Han var modig og helt uforsonlig over for tyskerne og sammen med de 2 andre officerers mod og modstandskamp, skabte de faktisk respekt hos Gestapo i Prag. De ledede og udførte et utal af sabotageaktioner og drab på den tyske besættelsesmagt og deres medløbere, stikkere og forrædere. De nøjedes ikke kun med at kæmpe i Prag og protektoratet, men tog også på sabotageaktioner ind i Tyskland og udførte sågar sabotage i Berlin. Ved angreb på Gestapo forsøgte de også at befri nogle af deres fangne kammerater fra tysk fængsel i 1941. Men modstandskampen var en utrolig svær opgave, tyskerne havde hele tiden fat "i den lange ende". De opsnappede konstant andre modstandsfolk, de kunne følge og finde næsten alle radiostationer, som modstandsbevægelsen sendte fra. De var alle 3 på konstant flugt. Selv efter anholdelsen af hans 2 kammerater i april og maj 1941 og hvor han selv undslap med nød og næppe, bød han tyskerne trods, indtil han bogstaveligt talt, med sine rygende pistoler, efter en ildkamp med gestapofolk i en træfning i Strešovické i Prag, blev hårdt såret. For ikke at blive fanget og tortureret og måske komme til at røbe noget om modstandsbevægelsen, skød han sig selv den 21. marts 1942 i Prag nær Prašný broen og parken ved sporvognslinierne i passagen mellem Milady Horákové gaden og Svatovítská gaden. Inden da havde han også skudt og såret flere gestapofolk - Som helte og myter altid gør, døde Moravec kæmpende til det sidste. ---- Rigtig mange modstandsfolk og faldskærmsagenter tog ofte deres eget liv, når de ikke kunne undslippe tyskerne - Tyskernes forhør var vidt berygtet for deres umenneskelige ofte langvarige tortur og mange kunne ikke stå for presset og røbede deres hemmeligheder ufrivilligt. ---- Gestapo og Abwehr og de mange pronazistiske tjekkoslovakiske gendarmer og andre borgere, stikkere og forrædere, havde meget stor succes med at optrevle modstandsbevægelserne og anholde i hundredvis af modstandsfolk - eller bare borgere, som havde den mindste lille tilknytning til en mistænkt modstandsmand, slægtninge, venner, arbejdskolleger osv. Modstandsbevægelsens radiosendere blev ligeledes tit fundet af Gestapo. Modstandsgrupperne blev for manges vedkommende helt udslettet og resterne af folk, som endnu hørte til en af grupperne, måtte indgå i de grupper, som endnu eksisterede. I starten af 1942 var der næsten ingen tilgang af modstandsfolk til grupperne - man turde ikke og det var alt for farligt og tjente ikke noget formål - man fik kun sig selv og sin familie dræbt eller sendt i KZ-lejr. Mange tjekkoslovakker affandt sig med deres skæbne under nazisternes herredømme. Som beskrevet flere steder ved de mange fotos, er det faldskærmsgruppen "Silver A´s" mission, at genetablere kontakten til bl.a. Vaclav Moravec og modstandsorganisationen Sokolská, herunder, at få en ny radiostation oprettet og få reservedele og strømforsyninger til senderne genetableret, da man mistede kontakten til landet i starten af oktober 1941. Ligeledes havde man brug for at få etableret kontakten og informationerne fra dobbeltagenten Paul Thümmel, alias A-54, René og Eva, som stadig befandt sig i det tyske Abwehr´s ledelse i Prag. Læs mere herom ved næste foto.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...