TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

En af de personer, som også fik meget stor betydning for udførelsen af Operation "Anthropoid", var officeren Antonín Oktábec i modstandsbevægelsen "Karlín Sokol". Med hjælp fra en anden fraktion af modstandsbevægelsen "JINDRA", koordinerede han hjælpen til faldskærmsagenterne og var nært tilknyttet selve den praktiske del af attentatet på Reinhard Heydrich. ---- Efter at Heydrich var død gik Gestapo amok og satte alle styrker ind for at finde hans mordere. Da faldskærmsagenten Karel Curda fra Mission "Out Distance", den 16. juni 1942, frivilligt henvendte sig til Gestapo med alle oplysninger om de fleste andre faldskærmsagenter i protektoratet, deres hjælpere, folk fra modstandsbevægelsen, adresser m.m., førte det til en "lavine" af anholdelser, brutal tortur af de fleste, herunder Maria Moravcova´s søn Vlastimil "Ata" (var bl.a. ham som den 30. april 1942 hjalp Arnost Miks med at udføre det skæbnesvangre forsøg på at hente noget udstyr fra andre agenters landinger i landet - se længere nedenfor om denne spændende hændelse), som ikke kunne klare Gestapo´s uhyggelige tortur, bl.a. da han blev præsenteret for sin mors afskårne hoved i forhørslokalet!! Hans tilståelse førte til yderligere anholdelser og spor at følge for Gestapo, alt imens forræderen Karel Curda´s angiveri fortsatte og betød, at Gestapo kunne finde de 7 faldskærmsagenter, som havde søgt tilflugt i Barokkirken St. Cyril & Methodius i Resslovagaden 9, Prag, hvor det endte med, at alle agenterne tog deres eget liv, i stedet for at falde i Gestapo´s hænder. -- Antonín Oktábec´s kone Vlasta, blev under denne udryddelse af næsten hele modstandsbevægelsen i Prag og de fleste faldskærmsagenter i protektoratet, arresteret og henrettet i KZ-Lejren Mauthausen den 24. oktober 1942. Antonín Oktábec selv, undslap i første omgang, men blev senere selv fanget og henrettet samme sted den 26. januar 1943. ---- Landsbyen Sokol, hvis flere indbyggere, var vigtige aktører i modstandskampen: Václav Khodl (1895-1942), Doktor Bretislav Lycka (1902-42), Vlastimil Moravec "ATA" (1921-42), Václav Novák (1893-1942), Henriette Nováková (1928-1942), František Pechacek (1896-1944), Dr. Proff. Augustin Pechlát (1877-1941), Ladislav Vanek (1906-93). En anden modstandsgruppe havde kodenavnet "Jindra". Disse medlemmer var bl.a.: Divisionsgeneral Hugo Vojta Sklenar (1885-1941), Zelenka Hajský (1895-1942), Jan Milic Zelenkovà-Hajský Zdenka. Disse 2 og mange andre organisationer blev afsløret og medlemmerne arresteret. Under krigen i Protektoratet, blev over 11.300 mennesker arresteret og mange tortureret, hvoraf omkring 3.400 blev henrettet. Efter sommeren 1942, med de grusomme hævnagter, som tyskerne udsatte befolkningen for, var tjekkoslovakiet næsten knækket - de fleste opgav modstanden og mismodet føg gennem landet og man affandt sig med sin skæbne. Men nogle blev ved at yde modstand, agenter blev sendt til landet og landets ukuelige selvopholdelse fortsatte. Tyskerne måtte binde store styrker i protektoratet for at "holde skansen". Disse styrker manglede man på alle de andre fronter, som tyskerne havde gang i. ---- I Norge f.eks. måtte tyskerne under krigen have ca. 250.000 deroppe for at holde landet besat og sikre det mod angreb fra England. I Danmark hyggede vi os med tyskerne, producerede og solgte lystigt til dem gennem det meste af krigen - vores modstand blev først synlig i eftersommeren 1943, da tyskerne var på tilbagetog overalt og blev yderligere optrappet igen i eftersommeren 1944.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...