TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Likvideringen af Protektoratets leder SS-ObergruppenFührer Reinhard Heydrich og den heroiske kamp faldskærmsagenterne gjorde i kirken i Prag og ikke mindst Tyskernes ufattelige hævn og gengældelse over hele landet, men især udryddelsen af menneskene og landbyerne Lidice og Lezaky, foranledigede enorm international opmærksomhed og sympati. Her var det også overordentligt vigtigt, at der i england var etableret en international anerkendt eksil-regering og organisation. Dette kom til at betyde, at onsdag den 5. august 1942, sendte den britiske udenrigsminister Anthony Eden, et brev til den Tjekkoslovakiske eksilregerings udenrigsminister Jan Masaryk. Brevet var en overordentlig vigtig erklæring og beslutning, som den engelske regering havde gjort mht. Münchenaftalen fra 1938. -- De Allierede var stærkt berørt og rasende, ikke mindst Winston Churchill, over det som var sket i Tjekkoslovakiet den 27. maj og månederne efter - Reinhard Heydrich´s død og tyskernes frygtelige forbrydelser og massakrer i Lidice og mordene på tusinder af tjekkoslovakker som gengæld for dette attentat. ---- Krigen havde nu varet 3 år og England havde nu modet til at foranledige, at München-aftalen blev annuleret. Englands regering og Frankrig, (Frankrig repræsenteret af lederen af De Frie Franske styrker i England, General Charles de Gaulle og på vegne af en proklamation fra Frankrigs nationalforsamling), under-skrev sammen med tjekkoslovakiets eksilregerings leder Eduard Benes og udenrigsminister Jan Šrámek (Jan Masaryk), den 29. september 1942, at München-aftalen nu var ugyldig med tilbagevirkende kraft fra den dato aftalen blev indgået (29/30. oktober 1938). ---- Man var også udadtil imponeret over missionen med attentatet på Heydrich i Prag, operation "ANTHROPOID". ---- Man honorerede dermed tjekkoslovakites vedholdende insisterende vilje, til at kæmpe mod tyskerne i landet og udholde og klare alle de nederlag og represalier som nazisterne påførte landet og alligevel dødsforagtende viste hele Europa, at tyskernes ledere kunne dræbes, selv om disse i 1942 herskede over det meste af Europa. ---- De Allierede var enige om, at når nazisterne blev besejret, ville Sudeterlandet igen blive overgivet til Tjekkoslovakiet. I den forbindelse førte det også til sympati for tanken om, at tjekkerne kunne udvise den tyske befolkning i sudeter-områderne til Tyskland. Dette fik Eduard Benes, lederen af eksilregeringen i London og andre af lederne, til at kræve, at de tyske forrædere skulle dræbes efter krigen. Fotoet viser underskrivelsen, den 29. september 1942, af ophævelsen af Münchenaftalen fra 1938, hvor det på billedet er Den Tjekkoslovakiske eksil-Udenrigsminister Jan Masaryk, som underskriver den Franske National Kommité´s traktat, som England fik sat i værk. I midten ses formanden for Den Franske National Kommité i eksil, Charles De Gaulle. Eksil-Premierministeren for Tjekkoslovakiet, Jan Srámek, ses yderst til højre. Traktaten blev kulminationen på Dr. Eduard Benés 4 år lange kamp, for at få ophævet München-aftalen.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...