TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

I efteråret 1938 og indtil foråret 1939 flygtede mange tjekkoslovakiske officerer til England, herunder også store dele af den tjekkoslovakiske efterretningstjeneste med Oberst Franticek Moravec i spidsen (på fotoet (t/h) sammen med Præsident Dr. Eduard Benes). Den Tjekkoslovakiske efterret-ningstjeneste bosatte sig i Rosendale Road, West Dulwich, hvor man oprettede den første militære radiostation i England, som etablerede radiokontakt med de forskellige tjekkoslovakiske modstandsbevægelser, som allerede i starten af verdenskrigen, konsoliderede sig, ved at de store modstands grupper, dannede Den Centrale Ledelse af Modstandskampen, med det tjekkiske navn: Ústrední Vedení odboje domácího, ÚVOD. Den Tjekkiske modstandskamp fungerede i princippet hemmeligt mellem Benes og Uvod i Protektoratet. Eksil-regeringen i England og modstandskampen i hjemlandet, skulle tjene det langsigtede formål, at have en regering og et militært apparat, når Tjekkoslovakiet blev befriet fra den nazistiske besættelse.---- Fakta om Oberst František Moravec: Han måtte i 1915 forlade sine studier ved Det Filosofiske Fakultet på Universitetet i Prag og drage i krig for det Østrig-Ungarske Kejserrige. Her blev han på østfronten, taget til fange i januar 1916. Efter 1. Verdenskrig endte den 11. november kl. 11:00 1918, vendte han tilbage til Tjekkoslovakiet, som blev oprettet som stat i 1919 med benævnelsen: Den 1. Tjekkoslovakiske Republik. Her deltog han i bekæmpelsen af de ungarske bolsjevikker i Slovakiet. Senere tog han en militærerhvervsmæssig uddannelse i årene 1927-29 med eksamen fra Universitetet Vojnová i byen Pilsen. I 1930 blev han ansat i landets militære provinskommando i Prag. Fra 1934 indtil sin flugt til England, opbyggede han en velfungerende efterretningstjeneste i Tjekkoslovakiet, underlagt hærens generalstab. Han tilvejebragte mange vigtige oplysninger i årene lige før tyskerne angreb Tjekkoslovakiet den 1. oktober 1938 - herunder også under den militær-politiske krise i maj 1938, hvor tjekkerne forventede et tysk angreb og mobiliserede landets militær. ---- Med sig på sin flugt aftenen før tyskerne erobrede landet den 15. marts 1939, tog han og de andre officerer mange vigtige dokumenter og viden med, som briterne havde stor glæde af at kende til og som betød et godt samarbejde i kampen mod Tyskland og nazismen. I krigsårene 1940-1945 bidrog hans oprettelse af den tjekkoslovakiske eksilbaserede efterretningstjeneste, til mange værdifulde informationer. Den mest kendte er nok kontakten med dobbeltagenten A-54 i det tyske Abwehr, Paul Thümmel og samarbejdet med modstandsledelsen i protektoratet, i gruppen med officererne Balaban - Masin og Morávek ("De Tre Konger"), indtil disse tre i 1941/1942, blev dræbt af Gestapo. I 1944 blev han general for alle de tjekkoslovakiske militærenheder. Efter krigen vendte han hjem, men da Stalin og kommunisterne "kuppede" Tjekkoslovakiet i 1948, blev han af det kommunistiske parti forfulgt og måtte til sidst søge asyl i USA i februar 1948. Her blev han senere rådgiver for USA´s forsvarsministerie. I juli 1966 døde han i Washington, USA, 71 år gammel.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...