TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Her følger en delvis gennemgang af de ledende nazistiske tyskere, som stod for planlægningen og udførelsen af massakren i Lidice. Mange flere nazister deltog i denne skændsel og disse er vist og beskrevet forskeliige andre steder i beretningerne om Prag og Protektoretet. Her er den satan, som ledede massakren den 9/10. juni 1942, SS-Oberst Horst Böhme, født 24. august 1909 i Colmnitz, død 10. april 1945 i Konigsberg. -- Böhme indmeldte sig 1930, i det National Socialistiske Tyske Arbejder Parti, NSDAP med medlemsnr. 236.651. Samtidig var han medlem af Schutzstaffel SS med medlemsnr. 2.821. Efter at være blevet forfremmet i SS den 4. juli 1934 og til SS-Løjtnant den 9. november 1934, blev han i 1935 ansat i SD´s hovedkontor i Berlin, hvor han snart blev en af de nærmeste medarbejdere hos den daværende SD-chef Reinhard Heydrich. -- I de efterfølgende år, udførte Böhme en række specielle ordrer for Heydrich. Han myrdede den 13. eller 14. marts 1938, på ordre fra SD, den ledende diplomat Wilhelm von Ketteler, en attaché ved den tyske ambassade i Wien, som var hadet af SS på grund af hans anti-nazistiske aktiviteter. I takt med væksten i SS, blev Böhme forfremmet i disse år: Den 30. januar 1936 blev han SS-Kaptajn, 20. april 1937 forfremmedes han til SS-Oberst og i 1938 blev han udnævnt til oberstløjtnant. Efter besættelsen af Tjekkoslovakiet i foråret 1939, blev Böhme politichef i Prag. I denne egenskab var han ansvarlig myndighed og havde kommandoen over alle afdelinger af Gestapo i Böhmen og Mähren. Blandt hans nære medarbejdere var bl.a. Gestapomanden Hans-Ulrich Geschke, lederen af Gestapos regionale hovedkvarterer Prag, og William Nolle, leder af Gestapos regionale hovedkvarter i Brno. -- Den 17. november 1939, deltog han i Prag ved nedlæggelsen af det tjekkoslovakiske videregående uddannelsessystem og deportationen af 1.500 elever til KZ-Lejren Sachsenhausen. Den 10. oktober 1940 deltog Böhme i et møde sammen med Heydrich, Hans Frank, Adolf Eichmann og Hans Gunther, hvor man drøftede udvisningen af jøderne i Protektoratet. -- Efter likvideringen af Reinhard Heydrich den 27. maj 1942 - blev Böhme med rang af SS-Oberst, udvalgt til at blive den øverstbefalende for Sikkerhedspolitiet og SD i Protektoratet, med basis i Prag. Han skulle lede gennemførelsen af de repressalier tyskerne ville påføre landet, som hævn for Heydrich´s død. Det var Böhmes forslag, som førte til ødelæggelse af landsbyen Lidice og drabene på 184 mennesker i og omkring byen, 195 kvinder sendt til KZ-Lejren Ravensbrück og 105 børn deporteret først til ghettoen i Lódz i Polen, hvorefter de kort tid efter blev anbragt i Dødslejren Chelmno og myrdet med gas i dertil indrettede lastbiler. -- I september 1942 kom Böhme som politiattaché til den rumænske hovedstad Bukarest. Fra januar til august 1943 var han deltager i indsættelsen af Einzatsgruppe B og Sikkerhedspolitiet og SD, hvormed han i betydeligt omfang deltog i massemordene af jøder og civile i Sovjetunionen. Fra september 1943 til marts 1944, deltog Böhme, med samme funktion i Einsatzgruppe C, før han i august 1944 - nu oberst - returnerede til tjeneste i Einzatsgruppe B. Den 9. november 1944 blev han også udnævnt til SS-Oberst. -- I april 1945 var det sidste gang man så noget til Böhme, hvor han blev set under kampene mod de fremrykkende russere, i nærheden af Königsberg i Østpreussen. I 1954 blev han ved distriktets retsinstans, erklæret for død. Hans lig eller andet er aldrig blevet fundet. Måske slap denne massemorder fra det med livet i behold - ingen ved det. Tyskerne var meget beskyttende over for deres nazistiske borgere efter krigen og sørgede for, at hovedparten af SS´ere, Waffen-SS´ere, Gestapofolk og andre deltagere i folkemordet på et helt kontinent, slap med skandaløse lave domme og løsladelser måneder eller få år efter, at man havde idømt dem både 10 - 15 - 20 års fængsel, ja sågar dødsdomme blev annulleret og gjort til livsvarigt fængsel, men hvor man så løslod den et par år efter alligevel. Sådan lod Vestmagterne tyskerne gøre op gennem 1940´erne, 1950´erne og 1960´erne. Titusinder af tyske krigsforbrydere slap for nævneværdig straf - Tyskerne hjalp deres egne mordere på en ofte skandaløs måde og med udøvelsen af en ufattelig hån over for de overlevende ofre for disse tyske massemorderes og medhjælperes gerninger. De næste fotos synes jeg dokumentere mine påstande på udmærket vis...

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...