TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Efter Maj-krisen mellem Tjekkoslovakiet og Tyskland og Englands og Frankrigs udglattende retorik - Følte Hitler og de ledende nazister, at de havde "tabt ansigt" over for omverdenen og i forhold til Tjekkoslovakiet. Den 28. maj 1938 indkaldte Hitler til et møde i vinterhaven i Rigskancelliet. Blandt de indbudte nazister var det Wilhelm Keitel, Von Brauchitsch, Beck og Fritz Wiedemann. Hitler erklærede bl.a. på mødet: "Det er min urokkelige vilje, at Tjekkoslovakiet skal fjernes fra verdenskortet". Et følgebrev underskrevet af Keitel bestemte, at udførelsen af planen herfor "skal udføres inden den 1. oktober 1938, senest!". -- To dage senere, den 30. maj, underskrev Hitler det endelige reviderede direktiv om "Fall Grün" - angrebet på Tjekkoslovakiet. Efter juni 1938 spidser krisen langsom til og september måned går med "skinforhandlinger" med England og Frankrig, som naive "frelsere" og "for fred i vor tid", kulminerende med München-aftalen den 29. september 1938. -- 2 dage efter den 1. oktober, gik tyskerne ind i Sudeterland, den overvejende tysksprogede og tyskvenlige del af Tjekkoslovakiet. ----Hitler informerer her sin "Reichtag/regering" og det tyske folk om Tysklands annektering af sudeterlandet og sin politik vedrørende hele Tjekkoslovakiet. Begrundelsen for det senere planlagte "Fall Grün" med at erobre hele landet, skulle bl.a. understøttes af løgnagtige fingerede overgreb, røverier og mord, som tjekkerne skulle have udøvet på det tyske mindretal i landet (tyske agenter og sudeter-nazister foretog selv disse "overgreb", forklædt som tjekkiske politi, soldater eller civile). Hitler havde desuden den 29. september, "forhandlet" en "aftale" igennem med England og Frankrig, om overdragelse af de sudetertyske områder, deres befolkning og værdier i Tjekkoslovakiet til Tyskland. Nu påstod Hitler, at tjekkoslovakkerne selv var skyld i, at Tyskland forsvarede de overgivne landområder mod de påståede overgreb fra tjekkoslovakkernes side og at han ville svare igen med trusler om at erobre hele landet. Der var også andre grunde, men nogle af disse var meget hemmelige. Polensfelttoget, angrebet på det vestlige Europa, angrebet på Sovjetunionen, osv. osv. Det var noget, som Hitler havde taget beslutning om, allerede inden erobringsplanerne for Tjekkoslovakiet.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...