TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Polen udnyttede den nazityske invasion af Tjekkoslovakiet og erobrede et område af det nordlige Mähren, (Zaolzie regionen og Ceský Tešín) hvor der var en stor del af tidligere polske indbyggere, som blev indlemmet i Tjekkoslovakiet i 1919, i forbindelse med opdelingen af landene efter 1. Verdenskrig. Fotoet viser polske soldater, der marcherer ind i Tjekkoslovakiet den 8. oktober 1938. -- Polen støttede i slutningen af 1930´erne Nazityskland, da de derved håbede på gavn af støtten, da de vurderede, at Hitler ville få en afgørende indflydelse i Europa og specielt i spørgsmålet om den polske enklave og befolkning i Tjekkoslovakiet, men også i forhold til de flere millioner polske jøder, som de kristne polske katolikker, gerne så uddrevet af Polen. I forhold til Tjekkoslovakiet, håbede polakkerne, ved Hitler´s mellemkomst, at kunne få den polske enklave tilbage, som de mente retmæssigt hørte til Polen. Ved München-aftalen, fik Polen ikke direkte lov til at indlemme den lille enklave i det nordøstlige Tjekkoslovakiet, men de havde givetvis Hitler´s underforståede accept heraf. De fik da også lov til at gå ind i Tjekkoslovakiet, uden at tyskerne tog synderlig notits af det - Hitler havde jo andre planer med Polen senere! ---- Med Polens samarbejde med Hitler og tyskerne før og i 1938, legede de på en måde med "ilden" og Hitler og tyskerne må have "grinet hele vejen op i blodbanken" over polakkernes naive tilgang til Hitlers drømme og planer for erobringen af Polen og Sovjetunionen, som Hitler hele tiden havde "i støbeskeen". Antisemitismen (som her med dette udtryk, alene gælder jøderne), var ikke kun fremherskende i Tyskland, men også stærkt i fremmarch i mange andre europæiske lande, herunder Polen. Den øverste ledelse af polens romersk-katolske kirke, Ærkebiskoppen, Kardinal August Hlond, skrev allerede i en udtalelse i 1936: "Det jødiske problem vil eksistere lige så længe jøderne eksisterer. Det er en kendsgerning, at jøderne modarbejder den katolske kirke, fremturer med fritænkeri og er gudløshedens, bolsjevismens og den undergravende virksomheds fortrop... Det er en kendsgerning, at jøderne bedrager, tager renter og er alfonser. Det er en kendsgerning, at unge jøder har en dårlig indflydelse på den polske ungdom". -- Når en sådan usminket antisemitisk udtalelse, fra en af de mest fremstående katolikker i Polen, i 1936, kunne lade sig gøre, er det svært ikke at tro, at denne holdning kom til at betyde meget for de senere begivenheder, da tyskerne angreb Polen og begyndte udryddelsen af landets jøder - et folkemord, som især blev grusomt effektiviseret netop i Polen - Hvad havde det overvejende romersk-katolske Polen lovet tyskerne og Hitler i tilgift, hvis disse ville udrydde landets jøder?! Allerede efter 3 uger, da Polen havde kapituleret, var tyskerne raskt i gang med at drive de polske jøder sammen - Hvordan havde tyskerne allerede den kendskab til de polske jøders bopæle og adresser osv.? En grum mistanke og måske forkert - men det nager! Uanset hvad, kom det også til at gå frygteligt ud over alle andre polakker, da tyskerne ikke opførte sig, som den polske romersk-katolske ledelse havde regnet med (i 1930´erne var der ikke megen hjælp at få for jøderne i Europa - og slet ikke fra den romersk-katolske side, herunder Vatikanet og den daværende pave. Sidst i 2. Verdenskrig, var dele af Vatikanet medvirkende til at frelse en del jøder fra nazismen, når de havde ladet sig omdøbe!! Vatikanet var også med til at hjælpe nazisterne mod jøderne - ikke mindst efter krigen, da man her sørgede for, at mange nazister blev skjult og hjulpet videre i frihed - ja det er fakta!!). ---- Tyske nationalfacistiske militante "Freikorps", havde gentagne gange små kampe med kommunistiske grupper i det nordvestlige grænseområde mellem Tyskland og Polen. Den tyske enklave med byen Köningsberg, var et område, som polakkerne ønskede indlemmet i Polen. Med de bevidst vildledende, senere provokationer, udført af tyske agenter og polskforklædte tyske soldater i grænseområdet til Polen, havde Hitler en god, men løgnagtig baggrund, for sit angreb på Polen knap et år senere den 1. september 1939 - og som kom til at udløse 2. Verdenskrig med Englands og Frankrigs krigserklæring mod Tyskland den 3. september 1939. ---- Da den tyske 2. Armé havde begyndt sin offensiv i det nordlige Mähren i Tjekkoslovakiet den 1. oktober 1938, var Polens regering og militær, herunder de lokale grænsevagter og politi-enheder, ved grænsen ind til den polske enklave, sat på fuld alarm. -- I byen Bogumin den 6. oktober, fik den polske kommando oplysninger om tjekkoslovakiske-tyske træfninger ikke langt fra Ostrava, som alarmerede polakkerne endnu mere. Efter ordre fra General Wladyslaw Bortnowski, blev det besluttet at indlede den militære invasion, for at erobre Zaolzie regionen og Ceský Tešín, før tyskerne kunne gøre det samme. -- Uden advarsel eller krigserklæring angreb Polen kl. 06:00 den 8. oktober og erobrede hurtigt de ønskede områder.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...