TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Massemorderen og psykopaten Heydrich definitivt udryddet, stoppet i sin kiste i Berlin, klar til sin sidste rejse til helvede. Reinhard Heydrich var en af de vigtigste igangsættere af Holocaust i de første år af nazisternes krig. Han var indtil sin likvidering kun ansvarlig over for Adolf Hitler, Hermann Göring og Heinrich Himmler, herunder ansvarlig for udryddelsen af jøderne. Han var planlæggeren af "Krystalnatten" i november 1938, hvor nazisterne hærgede den jødiske befolkning i hele Tyskland. Han sendte telegrammer til forskellige SD- og Gestapokontorer, politiet, nazistpartiet og sågar brandvæsenet, så man sammen med SS, kunne hjælpe med at koordinere terrorprogrammet den nat, hvor der blev givet tilladelse til brandstiftelse og ødelæggelse af jødiske virksomheder og synagoger, og ordrer om at udslette det jødiske samfunds skrifter og bøger m.m. i deres centre og synagoger. Telegrammerne gav også tilladelse til, at så mange jøder som muligt - især velhavende jøder - skulle arresteres i alle distrikter og sendes til de eksisterende interneringslejre. -- Umiddelbart efter anholdelserne af disse jøder, skulle de relevante koncentrationslejre være kontaktet, så man kunne placere jøderne der, så hurtigt som muligt. Over 1000 jøder blev myrdet under "Der Kristalnacht". Efter "Krystalnatten", tildelte Hermann Göring ham ledelsen af Det Centrale Kontor for Jødisk Emigration. I denne stilling, arbejdede han utrætteligt med både at koordinere forskellige initiativer for "Den Endelige Løsning på Jødespørgsmålet" og til at få SS til at dominere Tysklands jødiske politik. Det såkaldte "Jødiske Spørgsmål" havde været en del af Tysklands politik, allerede før nazismen opstod og i stærk fremmarch, allerede inden nazisterne fik magten i 1933. Efter magtovertagelsen, eskalerede antisemitismen overalt i det tyske samfund, på alle niveauer, sanktioneret af alle regeringinstanser, politisk, socialt, kirkeligt, på arbejdsmarkedet, i skoler, mellem naboer osv. Det jødiske samfund blev i løbet af 1930´erne totalt udskilt fra det tyske samfund, som pariaer og frataget alle rettigheder på alle niveauer. Stort set hele den tyske befolkning bakkede op om denne linie, eller lod stå til. Den nyeste forskning har afdækket, at de fleste tyskere var enige i den jødefjendtlige politik - derfor kunne det senere lade sig gøre, at få så mange millioner tyskere til, at deltage aktivt i udryddelsen af jøderne i Tyskland og i alle de besatte lande under krigen - med den organiserede udryddelse, som intensiveredes i sommeren 1941. Heydrich var selv involveret i adskillige massedeportationer. Den 10. oktober 1941, var han den ledende officer på et møde i Prag, hvor man planlagde at "evakuere" 50.000 jødiske mennesker fra Böhmen og Mähren, til ghettoer i Minsk og Riga. Man besluttede også, at "i de næste par uger" skulle ca. 5.000 jødiske indbyggere fra Prag, overdrages til de nazistiske Indsatsgrupper (udryddelses-enheder), under ledelse af SS-cheferne Nebe og Rasch. Oprettelsen af ghettoer i Protektoratet blev også drøftet, som på sigt resulterede i opførelsen af Theresienstadt i Prag, hvor 33.000 mennesker blev myrdet og titusinder ville passere på deres vej til døden i øst. I 1941 gjorde Himmler, Heydrich som "ansvarlig for at gennemføre" den tvungne flytning af 60.000 jødiske borgere fra Tyskland og Tjekkoslovakiet til ghettoen Lodz (Litzmannstadt) i Polen. Heydrich er, blandt hans mange uhyrlige gerninger, meget berømt for sin initiativ og gennemførelse af Wannsee konferencen, den 20. januar 1942, hvor Heydrich præsenterede en udvalgt flok af nazistiske lederne fra en række tyske ministerier, for en plan for deportation og transport af Europa´s 11 millioner jøder, til arbejds- og dødslejre i øst, hvor hensigten var, at alle skulle dræbes.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...