TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Indledningen til udryddelsen af landsbyen Lidice, den 10. juni 1942: -- Her starter min beretning med dette foto af pas og foto af Anna Marušcáková og Vaclav Riha. Læs videre her, hvad der bl.a. førte til tyskernes frygtelige hævn mod landsbyen, en hændelse som skete en uge før massakren, med disse 2 personer som utilsigtede katalysatorer hertil. En massakre, som udryddede alt levende - mænd, kvinder, børn, hunde og husdyr, af de hævngerrige tyske nazister, som ville hævne faldskærmsagenternes likvidering af Reichprotektor SS-ObergruppenFührer Reinhard Heydrich, den 27. maj 1942 (han døde af sine sår den 4. juni). -- Nazisterne havde den 3. juni ingen kendskab til hvor attentatmændene var flygtet hen. Man havde kun kendskab til, at trods ildkamp med Reinhard Heydrich selv og hans "bodyguard" og chauffør Johannes Klein, var mindst 2 attentatmænd undsluppet. Hitler krævede en omgående ubønhørlig og grusom hævn - I Protektoratet skulle man "vade i blod", som hævn for likvideringen. Tyskerne var allerede den 28. maj, gået i gang med at hævne sig på alle mulige, mere eller mindre, eller slet ikke ansvarlige for attentatet - man fængslede, torturrerede og henrettede, ofte uden dom, bare på den mindste mistanke - sygelig paranoia og vanvidshandlinger var en af nazismens kendetegn og drivkræfter! ---- En af grundene til at tyskerne kastede sig over netop landsbyerne Lidice og også landsbyen Lezaky, var bl.a. følgende hændelse, som opstod helt uforudsigelig og skæbnesvangert for tusinder af tjekker og i særdeleshed for de hundredvis af beboere i Lidice og Lezaky. Den 3. juni 1942 om eftermiddagen, kom der pr. post, et brev til en fabrik, der fremstillede batterier (Palaba) i byen Slaný, som lå og stadig ligger nordvest for Prag og lidt nordøst for byen industribyen Kladno og nær den mindre by Bustehrad, i hvis nærhed Lidice lå, et par kilometer syd herfor. -- Brevet var stilet til en fabriksarbejderske ved navn Anna Marušcáková. Den dag var hun sygemeldt og fabrikkens ejer, Jaroslav Pala, åbnede brevet, hvis indhold jeg har oversat her: "Kære Anna, undskyld jeg skriver så sent, men måske vil du forstå det, fordi du ved, at jeg har mange bekymringer. Hvad jeg ønskede at gøre, har jeg gjort. Efter den fatale dag, sov jeg et sted i Cabárna. Jeg har det fint og jeg skal se dig i denne uge, men så vil vi aldrig se hinanden igen - Milan". Brevets tekst forekom mistænkeligt for fabrikkens ejer, så han anmeldte det og gav det til politiet og hermed fik Gestapo fat i det. Så tog begivenhederne fart - Anna Marušcáková blev arresteret i landsbyen Holousy, hvor hun boede, allerede samme dag, ligesom brevets afsender Václav Riha blev det, dagen efter den 4. juni, samme dag som Heydrich døde af sine sår i Prag. Riha skrev brevet i et forsøg på at skabe det indtryk, at han deltog i modstandsaktiviteterne i landet og at han derfor nu, ikke mere kunne have noget at gøre med Anna Marušcáková. Det var kun en løgn. Han var gift og frygtede, at forholdet til Anna, ville sætte det på spil. Han var nødt til at stoppe sin udenomsægteskabelige affære med Marušcáková. Forhør af de unge mennesker, førte til nogle svage forbindelser til landsbyen Lidice og Josef Horak (Riha havde bedt Anna om at hilse fra Josef Horak) og gav Gestapo en totalt fejlagtig mistanke om, at landsbyens indbyggere i Lidice var deltagere eller hjælpere i attentatet på Heydrich. Ligeledes fik Gestapo kendskab til, at 2 familier i Lidice, hver havde en af deres sønner som pilot og flyver i det engelske luftvåben R.A.F., nemlig Løjtnant Josef Horak og Løjtnant Josef Stríbrný. Bekræftelsen kom fra deres, i april 1942 tilfangetagne faldskærmsagent og forræder Viliam Gerik, da han bevidnede, at Løjtnant Josef Stríbrný havde deltaget i faldskærmskurser i England. Gestapo drog derpå den slutning, at alle de nævnte familier og beboere i landsbyen, havde en direkte forbindelse med attentatet på Reinhard Heydrich. Gestapo skred straks til værks og i løbet af natten den 4. juni 1942, anholdt de medlemmerne i familierne Horak og Stríbrný i Lidice. Disse blev brutalt forhørt og alle henrettet den 16. juni 1942 i Prag, sammen med andre anholdte mennesker - Da var alle Lidice´s mænd og drenge også myrdet den 10. juni og byen var den 16. juni da i færd med at blive udryddet af tyskerne - (se længere nedenfor, hvor hele denne grusomhed er vist og omtalt ved de tilhørende fotos). -- Selv om Gestapo kort tid efter blev klar over, at Lidice ikke havde noget med modstandsbevægelsen og attentatet at gøre, blev Lidice skæbne alligevel beseglet - indbyggerne, byen og alt hvad der forbandt sig til denne by, skulle udslettes. Den endelige ordre herom, blev givet af Heydrich´s næstkommanderende SS-manden og Statssekretæren for Protektoratet, Karl Hermann Frank og den nyudnævnte efterfølger for Heydrich, SS-ObergruppenFührer Kurt Delauge. ---- Anna Marušcáková og Václav Riha, som efter udryddelsen af landsbyerne Lidice og Lezaky, var 2 unyttige og belastende vidner, blev fængslet og henrettet i KZ-lejren Mauthausen den 24. oktober 1942, sammen med hundredvis af andre fængslede, hvoraf mange intet havde med sagen at gøre. Mange af de henrettede var dog mennesker i og omkring Prag, som havde huset agenterne under deres ophold, før og efter attentatet. Gestapo havde her stor hjælp af forræderen og den tidligere faldsskærmsagent Karel Curda fra agentmissionen "Out Distance" (tidligere nævnt og beskrevet ovenfor ved de tilhørende fotos). Han førte Gestapo til alle de mennesker, som havde hjulpet agenterne med husly, mad og transport m.m. ---- Læs ved de mange følgende fotos om det vanvid, som de slap løs over Lidice´s beboere, herunder de over 105 forsvarsløse børn, som alle bortset fra 17, blev myrdet (gasset) af tyskerne i KZ-lejren Chelmno i Polen eller bortført og anbragt hos tyske nazifamilier.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...