TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Prag - Tjekkiet

Inden beretningen om likvideringen af Reinhard Heydrich, vil jeg gøre opmærksom på bogen "7 Mænd Ved Daggry" af Alan Burgess, som blev udgivet på dansk i 1967. Bogen er en roman/dokumentaristisk historisk fortælling om planlægningen og udførelsen af attentatet mod Heydrich og følgerne af resultatet. -- Forsiden af bogen (dansk udgave). Bogen kan endnu lånes på biblioteket, selv om den er fra 1967. Så hvis man vil læse en doku-dramatiseret historie (fraktion), så prøv at låne den her. Det kan anbefales - da bogen er skrevet som dokumentar/roman og derfor er ret spændende. Det skal dog siges, at nogle forhold i bogen, er fiktive og ikke historisk korrekte (tidspunkter for agenters nedkastning i landet osv.). Men hele bogen giver et rigtig godt indtryk af hele forløbet. Gå evt. ind på CIA´s web-side, hvor forfatteren Burgess og bogen er kommenteret og vurderet i 1960 (udkom på engelsk lang tid før den udkom i DK), men kategoriseret som "Secret" (Jaggers) og først frigivet af CIA i 1993: Se ovenfor i tekstdelen inden fotodelen, hvor dette til CIA, er indsat: http://tinyurl.com/34w5pwj. -- CIA-analytikeren R.C. Jaggers skrev to artikler i begyndelsen af 1960'erne. Den ene er en kritik af Burgess bog og den anden en redegørelse for planen og likvideringen og dens efterspil. Jaggers kritiserer meget af Burgess 'bog, med henvisning til "de sædvanlige beskrivelser af ordrette dialoger, som ingen stadig levende person, kunne have hørt i 1960´erne". Jaggers roser dog Burgess, for at afsløre det korrekte navn på faldskærmsagenten Karel Curda (i stedet for Alois Kral), som var den primære forræder. Jaggers kritiserer også bogen for at gøre historien en "bjørnetjeneste". Jaggers analyser af bogens indhold, herunder forholdene omkring den specialuddannelse af Jan Kubis og Jozef Gabcík, lider af samme "fejl", som Burgess anvendte, nemlig at Jaggers tilføjer samme type "ordrette dialog" i sine beskrivelser. Jaggers og Burgess' opgørelser af forløbet afviger ikke væsentligt fra hinanden. Jaggers hævder, at agenterne blev sendt ned med faldskærm i Tjekkoslovakiet og var strengt instrueret om at handle alene og uden assistance fra eller kontakt med den tjekkiske modstandsbevægelse, hvorimod Burgess gør det klart, at en betydelig bistand blev givet af modstandsbevægelsen. -- Personligt tror jeg ikke, at faldskærmsagenterne, havde kunnet planlægge og udføre likvideringen i Prag, uden hjælp fra den lokale modstandsbevægelses medlemmer. Jaggers antyder, at de syv faldskærmsagenter blev samlet ved en tilfældighed, i Kirken på Resslova gaden - en antagelse som ikke lyder sandsynlig. Der er flere beviser på det modsatte. Han siger endvidere, at han ikke har kendskab til den anden forræder, Velim Gerik, selv om dette forhold er historisk og en kendsgerning. Han nævner ikke Burgess fortælling med kærlighedsaffæren mellem Kubis og Anna, eller Josef Gabsic og Liboslava, som dengang også var en historisk kendsgerning. Der er andre fejl i Jaggers 'analyse, men læs i linket om denne og døm selv. -- Jeg tror, at man skal behandle Burgess' bog som fraktion, men som ikke desto mindre, gør det til en god bog at læse, og hans indlevelse i "syv mænd ved daggry" er meget fornem. Fraktion er en udmærket måde, at fortælle en almen publikumshistorie på, forudsat, at indholdet er i overensstemmelse med kontrollerbare begivenheder, og beskaffenheden omkring de involverede personer. Burgess ville bestemt ikke være den første forfatter af historiske fortællinger, som bruger denne facon. Der er adskillige gode fotos i bogen. Man må også erkende, at det historiske baggrunds- og kildemateriale Burgess havde til rådighed umiddelbart og indtil 1960, efter krigen var betydeligt begrænset, i forhold til de historiske oplysninger der er blevet frigivet, femforsket osv. siden 1960. Forskningsresultater fra de sidste 10 - 20 år har fremdraget mange nye oplysninger og ændret de hidtidige historiske fakta om hele sagen.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...