TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Hebriderne Barra

Danmarks første Catalinaer var seks PBY-5A, der blev indkøbt til Søværnets flyvevæsen fra Canada i juni 1947, hvoraf de første ankom til landet i juni samme år. Flyene tilgik den såkaldte Catalina-gruppe på Luftmarinestation København som lå på Margretheholmen. Enheden skiftede senere navn til Første luftfotille efter at Flyvevåbnet kom til verden i 1950-51. ---- Eskadrille 721, ESK 721 Antallet af PBY-5A blev øget til otte gennem levering af to våbenhjælpsfly fra USA i 1951. Til både eftersøgning og supplering af PBY-5A modtog eskadrillen i 1957-58 otte PBY-6A, der var den nyere og mere moderne version af Catalinaen. ---- Da Pembroke udgik som eftersøgningsfly i 1960 blev alle Catalinaer overført til redningstjensten i ESK 722 i maj 1961. Denne eskadrille havde hjemme på Flyvestation Værløse ligesom ESK 721, men opretholdt et permanent beredskab på Flyvestation Skrydstrup, Flyvestation Aalborg samt Nassarssuaq i Grønland. Med anskaffelsen af S-61 til redningstjenesten i ESK 722, rykkede Catalinaerne tilbage til 721, indtil den udgik november 1970. ---- Catalinaens opgaver i flyvevåbnet var hovedsagelig civile eller halv-militære så som isrekognosering og patienttransport på Grønland. Mange geologer har nydt godt af at kunne blive transporteret rundt på Grønland med disse fly. Af de mere eksotiske opgaver, Catalinaen har løst kan for eksempel nævnes støtte til den danske Galathea-ekspedition i 1950. Der blev gennemført to flyvninger for at udskifte deltagere - den ene så langt væk som Mombasa i Kenya. ---- Kun en af vores PBY-5A'ere eksisterer stadig. Den er på museum i Norge. To PBY-6A blev solgt til USA, men de totalhavarerede. Hermed er der kun to af Flyvevåbnets PBY-6A tilbage – én på museum i England og den anden på Dansk Flymuseum; to blev solgt til USA, men forulykkede senere. ---- Type PBY 5: Eskadrille, Navn, Tjenesteperiode, Senere skæbne, L-851 - 1947-56 Ophugget på Flyvestation Værløse, "FSN Værløse". L-852 Papoose 1947-57 Udfaset, brugt til brandøvelse frem til 1960 på FSN Værløse. L-853 Pluto 1947-69 Totalhavareret ved Gilleleje, sank efter forkert landing på havet. L-854 Eagle 1947-59 Ophugget på FSN Værløse. L-855 Mallemuk 1947-57 Anvendt til uddannelse af radarteknikere og senere anvendt til brandøvelser. L-856 Nauja 1947-55 Ophugget på FSN Værløse. L-857 Munin 1947-56 Solgt til en privat person i Grevinge i 1982, 857 befinder sig på Flyhistorisk Museum SOLA ,Norge. L-858 Hugin 1951-56 Ophugget på FSN Værløse. Denne blev leveret fuldt bevæbnet med antiubådsvåben. ---- Type PBY 6A: Eskadrille, Navn, Tjenesteperiode, Senere skæbne, L-861 - 1957-70 Til Danmarks Flyvemuseum i 1977. L-862 - 1957-63 Ødelagt ved hangarbrand i Narssarssuaq på Grønland. L-863 - 1957-72 Solgt til USA i 1972, senere forulykket. L-864 - 1957-63 Ødelagt ved hangarbrand i Narssarssuaq på Grønland. L-865 - 1957-63 Totalhavareret på et fjeld, Desolation på øen Nunnarssuit under en flyvning fra Narssarssuaq til Grønnedal. 6 besætningsmedlemmer og 6 passagerer døde. L-866 - 1957-70 Solgt til RAF Flymuset i Cosford, England i 1971. L-867 - 1958-64 Havareret på havet uden for Upernavik, senere skruet ned af isen. L-868 - 1958-70 Solgt til USA i 1971, senere forulykket i 1975 under et forsøg på at nødlande øst for Harlingen i Texas, 3 dræbte og 2 overlevende.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...