TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Orkney Kirkwall

Kirkwall by og havneområde. Kirkwall besøges ofte of store cruisefærger, med tyskere eller amerikanere på turisttur. Så vrimler byen af shortsklædte, kamerasvingende turister. -- Under 2. Verdenskrig - lige fra september 1939 og i resten af krigen, fungerede Kirkwall som en af de vigtigste kontrolhavne for de handelsskibe, som kom i nærheden eller ind i britisk farvand. Den engelske flåde opbragte mange handelsskibe i og omkring de britiske øer. England havde selv en af verdens størte handelsflåder, men landet var som ø afhængig af handel med alting via tilførsel fra oversøiske handelsskibe. Derfor lå der mange landes skibe i britiske havne, eller i farvandet omkring landet, da krigen startede og gradvis blev udviddet, i takt med tyskernes erobringer af lande på det europæiske fastland. Kontrolhavnen Kirkwall skulle tilbageholde og undersøge alle skibe for kontrabande fragter - altså om der var skibe, som havde last af materialer, som ville kunne tilfalde tyskerne, eller anvendes mod England, råvarer eller krigsmateriel osv. Omkring april, maj og juni 1940, blev havnen og farvandet omkring Kirkwall, fyldt op af handelsskibe, da tyskerne invaderede og erobrede Danmark, Norge og Holland, Belgien og Frankrig. Endvidere kom der også svenske handelsskibe, selv om disse skibe kom fra et neutralt Sverige. Disse landes handelsflåder var blandt verdens største, særlig Norges og Hollands handelsflåder var store - men også Danmarks handelsflåde var stor i forhold til landets størrelse. Den 9. april 1940, da Danmark blev invaderet og erobret af Tyskland lå der 11 danske skibe i Kirkwall og 76 andre skibe rundt om i britiske havne. Efter den 9. april blev mange danske handelsskibe sendt op til Kirkwall for kontrol og midlertidig internering (nogle skibe kom til at ligge 2 eller flere måneder her, bl.a. Grønlandsskibet "Julius Thomsen", som blev opbragt på vej mod Grønland med vigtige forsyninger). Flere danske handelsskibe blev i forbindelse med deres tvungne kontrol i Kirkwall, senere sænket af tyske u-både på vej videre. De tyske u-både vidste godt, at Kirkwall var kontrolhavn og lå derfor på lur i farvandet omkring Orkneyøerne. De 2 danske handelsskibe "Fredensborg" og "England" blev begge sænket samtidigt øst for Kirkwall (man sejlede i krigens start ofte parvis). Læs om denne historie ovenfor i det store tekstafsnit, hvor der er flere links til andre handelsskibshistorier. Da vineren i 1939/1940 var meget kold og Danmark havde en lang isfyldt isvinter, lå der mange danske handelsskibe i danske havne - frosset inde (Storebælstfærgernes sejlads var indstillet pga. is). En tredjedel af den danske handelsflåde var bl. a. derfor uheldigvis beliggende i danske havne, da tyskerne invaderede Danmark og erobrede landet i løbet af tirsdagen den 9. april. Alle disse kom derfor under tysk kontrol. -- Læs evt. det 4-bind store historiske værk: "Søfolk og Skibe 1939 - 1945" - "Den Danske Handelsflådes Historie Under Anden Verdenskrig" af Christian Tortzen (1982).

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...