TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Orkney Hoy/Lamb Holm

Udsigt ud over Lyness Naval Cementary. Jeg gik rundt på kirkegården alene og så på de mange grave, læste deres navne, så deres grå cementsten, fornemmede det enorme spild og den gru og ulykke denne grav og sten rummede og skjulte. Der ligger 439 fra 1. Verdenskrig, hvoraf 112 er ukendt (unknown trykt i stenens cement). Hovedparten af de begravede stammer fra krigsskibene, HMS Hampshire, Vanguard, Narborough og Opal. 2. Verdenskrig bidrager med 200 grave, hvoraf 26 er fra HMS Royal Oak, som blev sænket i Scapa Flow farvandet, af den tyske ubåd U-47 den 14. oktober 1939 en kilometer ude fra Long Geo på vestsiden af The East Mainland. Kirkegården rummer også plads til de 16 tyske søfolk, der dræbtes i 1919, da den tyske højsøflåde forsøgtes sænket af tyskerne selv. Her ligger yderligere 4 tyskere og en nordmand foruden 30 civile grave.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...