TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Skotland Foto Dyr

Almindelig Kjove i mørk fase. Denne her opholdt sig ca. 10 - 12 meter fra mig ved sin rede på øen Handa Island, da jeg besøgte øen. Jeg sad 1½ time på en træplanke og nød naturen og frak te og spiste mad, alt imedens både almindelig kjove og stor kjove fløj rundt, eller sad på græsste få meter fra mig. I starten angreb de dog mig hidsigt, men da de fandt ud af, at jeg ikke kunne skræmmes væk, affandt de sig med min tilstedeværelse og ignorerede mig. Så der sad jeg så og nød synet, også da 4-5 sæler boltrede sig 50-75 meter væk, ude i vandet, nysgerrige som de er. Kjoverne yngler som oftest helt simpelt på de bare åbne vindomsuste græsbeklædte øer og klippekystlandskaber. Kommer man dem nær, som man nemt kan komme, hvis man får lejlighed til at besøge deres ynglesteder, som jeg gjorde flere gange på turen, skal man tage sig i agt for ihærdige og meget nærgående angreb fra luften. Den kan sagtens finde på at hakke en i skallen. Der jo som storkjoven en rovmåge, som lever af søfugle, gnavere og anden animalsk føde, dog oftest ådsler og syge individer, som den nemt kan angribe og dræbe. Den tager også en mængde andre fugles æg og yngel.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...