TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Skotland Foto Dyr

Sule (Gannet). Disse flotte og nærmeste majestætiske søfugle lever på klippekysterne en del steder, især ude til havs på de små og mindre klippeøer/klippeskær, som rager op af det frådende hav. De er de største søfugle, som lever i stort tal omkring Skotland. De henter deres føde som alle andre søfugle i havet, men oftest langt til havs og i områder hvor mange af de andre søfugle ikke kommer. I det hele taget har søfuglene, som alle andre dyrearter udviklet sig til at yngle og søge føde på forskellig vis, i forskellige områder med forskellige fangsmetoder og adfærd. Alt sammen noget som tjener et overordnet formål, nemlig at arten kan overleve de barske livsbetingelser, som hersker i en søfugls levemiljø. Sulen har et trofast liv med sin mage hele livet, ligesom albatrosfuglene, som f.eks. mallemukken, som jeg så på nærmeste hold mange gange under turen til Skotland. Den har et avanceret familiært modtagelsesritual når magerne møder hinanden og kurmageriet, er også meget spektakulært ligesom det der foregår hos albatrosserne. Det livslange samliv fuglene imellem bytyder antagelig, at disse meget rituelle og stringente adfærdsformer, er nødvendige for at bekræfte hinandens troskab og tilhørelsesforhold. Det kunne man da forestille sig, selv om alle andre fugle og dyr også har forskellige former for adfærd når individerne mødes og forenes i yngleperioden. Alle ritualerne tjerne også sikkert til, at arterne ikke bliver blandet, som ville betyde alle arters udryddelse på sigt. Vi mennesker er en af de få arter, som kan blande sig uden at arten på den måde bliver ringere stillet eller uddør.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...