TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Skotland Foto Dyr

Tejst. Fuglen minder meget om lomvien, men er ca. 10 cm. mindre og har nogle knaldrøde fødder og er helt sort med en hvid farvetegning på vingens øverste flade. Gabet er også helt ildrødt inde i næbbet. Fuglen yngler gerne i mere skjulte steder på klipper og i huler, lige som søpapegøjen. Tejsten er ikke en flokfugl, som alken og lomvien, men holder sammen i få par eller i små kolonier. Det foretrukne opholdssted er nederst på klipperne, i klippesprækker og blandt klippeblokke langs kysten. Reden placeres også der, eller graves ind i jorden som søpapegøjen også gør. Men de yngler ikke sammen, så tejsten findes ikke blandt søpapegøjerne, når de yngler. Jeg så den flere gange under turen i Skotland, allerede den første tur på Barra Island, Vatersay så jeg 5 svømme rundt lige neden for nogle klipper, som jeg opholdt mig på. På Orkneyøerne oplevede jeg en tejst, som havde sin rede inde i noget gammelt træværk, som hørte til en af de kæmpe træanløbsbroer, fra 2. Verdenskrigs tid, som stadig står ved den gamle nedlagte flådebase Lyness på Orkneyøen Hoy. Jeg sad på en gammel betonmolerest og drak te og spise lidt mad, medens jeg ventede på færgen fra Lyness tilbage til Orkney Mainland og færgeanløbsstedet Houton. Det var sjovt og interessant at se tejsten lidt sky komme til sin indgang under brooverdelen, skæve over til mig, hvor jeg sad ca. 50 meter fra den. Den steppede lidt nervøst rundt med sine røde flapfødder og med nogle småfisk i næbbet. Men så tog den mod til sig og hoppede ind i mørket under brooverdelen med føden til sine unger. De må have været dygtige jægere, for begge forældrefugle kom ustandseligt med føde til ungerne.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...