TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Skotland - Glasgow - Edinburgh

Glasgow og Sct. George Square. Et af de mange dominerende mindesmærker for Skotlands og skotternes deltagelse i verdens mange konflikter gennem mange århundreder i kraft af deres tilhørsforhold til England og dette lands imperietid og krige med alverdens lande og befolkninger. Skotterne har også i lange perioder kæmpet med norske og danske vikinger, senere kæmpet i mange århundreders oprør, frihedskampe/krige mod englænderne selv, i betræbelserne for at blive et frit land, et ønske de endnu ikke helt har opnået, selvom de i dag har eget parlament. Senere deltagelse sammen med England i deres nødvendige roller i de 2 store verdenskrige i forrige århundrede og bolværket mod kommunisme, facisme og nazime. Alle skotter har måttet være med uanset lyst og kræfter hertil. Endelig har mange skotter ligesom irerne måttet udvandre til især Nordamerika for at undgå krig, armod og hungersnød, som deres forhold til englænderne altid har ført med sig, næsten op til vor tid. Skotterne har dog også bidraget til denne verdens lejesoldater mange steder. Måske ikke altid af lyst, men pga. pengene det kan give til det fattige folk, som de var før i tiden.pladsens dominerende mindesmærke for Skotlands og skotternes deltagelse i verdens mange konflikter gennem mange århundreder i kraft af deres tilhørsforhold til England og dette lands imperietid og krige med alverdens lande og befolkninger. Skotterne har også i lange perioder kæmpet med norske og danske vikinger, senere kæmpet i mange århundreders oprør, frihedskampe/krige mod englænderne selv, i betræbelserne for at blive et frit land, et ønske de endnu ikke helt har opnået, selvom de i dag har eget parlament. Senere deltagelse sammen med England i deres nødvendige roller i de 2 store verdenskrige i forrige århundrede og bolværket mod kommunisme, facisme og nazime. Alle skotter har måttet være med uanset lyst og kræfter hertil. Endelig har mange skotter ligesom irerne måttet udvandre til især Nordamerika for at undgå krig, armod og hungersnød, som deres forhold til englænderne altid har ført med sig, næsten op til vor tid. Skotterne har dog også bidraget til denne verdens lejesoldater mange steder. Måske ikke altid af lyst, men pga. pengene det kan give til det fattige folk, som de var før i tiden.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...