TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Sutherland Garve m.m

Inchnadamph, 4 - 5 huse, et hostel og et ydmygt gammelt hotel, stort set er der ikke andet. I området ligger der dog nogle enkelte huse - Crofts - små husmandssteder med får som indtægtskilde. Et tykke oppe, nord for Inchnadamph på vejen mod Skiag Bridge og vejen til Lochinver er der rejst en mindesten/varde for en af de foregangsmænd, croftere, som har været med til at forene crofterne, opnå rettigheder, som modpol til deres "herremænd", som altid har ejet jorden og områderne, hvor crofterne drev jorden mod en afgift/leje til ejeren. Dette er et system, som stadig praktiseres. Systemet har selvfølgelig, hvade jeg nær sagt, betydet århundrederes misbrug af denne ret og med stor armod, fattigdom og hungersnød for landbefolkningen i Skotland - en af grundende til at så mange skotter udvandrede i det forrige århundrede - man mener at over en million skotter udvandrede og på den måde forstærkede ulighederne og udviklingen i landdistrikterne. I Skotland ses der alle steder mange forladte huse, gårde, både gamle og nyere. Alle egne har deres gamle granitruiner af huse of stalde, hvor landbobefolkningen forgæves forsøgte at opretholde et kummerligt liv i den barske og ugæstfrie natur. Men for os turister, er naturen skøn at se på, med sit smaragdgrønne græstæppe omkring de uforsonlige bjerge og det barske klima. Områderne jeg kom igennem osede af historiens gang, med klanfejder, oprør, intriger, nepotisme, svig og forræderi mod sine egne og englænderne. Vold, konflikter og krig som alle problemers løsning. Det som gør et folk til stædige og stolte, som altid får dem til at drømme og hige mod en bedre fremtid - som jo så også foranlediger, at de stærkeste på trods skaber noget - ofte enstående. Derfor er Skotland også på landkortet, når det drejer som sådanne mennesker og deres skabertrang. Ellers har det meste i Skotland drejet sig om englændernes investeringer i billig skotsk arbejdskraft i sværindustri i forrige århundrede, hvis effekt ebbede ud omkring 1970. Senere i investeringer i computerindustrien, som har fået store dele af den skotske økonomi på rette spor.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...