TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Sutherland Durness

Fregatten H.M.S. Bullen (Skibsnr.: K 469) af Buckley-klassen. Tonnage 1.300 tons Afsluttede 1943 - Betlehem-Hingham Skibsværfter Inc, Hingham MA CLASS: BUCKLEY (lend-lease) TYPE: TE (turbine-electric drive, 3" guns) Displacement: 1,400 tons (std) 1,740 tons (full) Dimensions: 306' (oa), 300' (wl) x 36' 9" x 13' 6" (max) Armament: 3-3"/50 Mk22 (1x3), 1-1.1"/75 Mk2 quad AA (4x1), 8-20mm Mk 4 AA (varied by ship), 1 Hedgehog Projector Mk10 , 4-Mk6 depth charge projectors, 2-Mk9 depth charge tracks Machinery: 2 "D" Express boilers, G.E. turbines with electric drive, 12000 shp, 2 screws Speed: 24 knots Range: 4,940 nm @ 12 knots Crew: 186 Ejer Admiralitetet Hjemhavn Dato for angreb 6 Dec 1944 Nationalitet: Britisk Skæbne sænket af U-775 (Erich Taschenmacher) Position 58.30N, 05.03W - Grid EN 15 Suppler 168 officerer og mænd (71 døde og 97 overlevende). Convoy Rute Cargo Historie bygget som en unavngivet destroyer escort (DE 78) af Buckley klassen for den amerikanske flåde. På 25 oktober 1943, bestilt efter afslutning som fregat HMS Bullen (K 469) i Royal Navy. Bemærkninger om tab på 6 Dec, 1944, HMS Bullen (K 469) (LtCdr AH Sogn, RN) i det 19. Escort Gruppen blev sænket af en myg fra U-775 off Strathy Point i Pentland Firth. HMS Loch Insh (K 433) (T / A / LtCdr EAK Dempster, DSC, RNVR) og HMS Goodall (K 479) (LtCdr JV Fulton, RNVR) i samme Escort Group jages U-båd til de næste 14 timer, men hun undslap uskadt. Liste over skibets døde besætningsmedlemmer kan ses her: http://www.uboat.net/allies/merchants/crews/ship3385.html Af reel interesse var HMS Bullen, og Manipur, og den potentielle lokaliteter af disse to vrag blev hurtigt placeret. Bullen startede livet som en amerikansk fregat kendt som USS DE78, før hun blev leaset til Storbritannien og benyttes af RN. Hun blev torpederet af U-775 på 6 Dec 1944 og lå uopdagede indtil 28/7/02, da hun blev markeret på Karins ekkolod i en generel dybde på 80-90m.and blev først dykkede på 29/7/02. Bottom tider var op til 20 minutter og den dybeste registrerede dybde var 91, de fire åbne kredsløb dykkere konkluderet, at for reelle efterforskning dette var tæt på max dybde for deres flasker, havde de fem rebreathere ikke har denne begrænsning. Skuddet linje var landet i det åbne broen området, så en øjeblikkelig anerkendelse af vraget er et krigsskib var let, brand kontrol og range finding udstyr rodede i blandt kompasset og telegrafer og videre op vraget var små dæk pistoler med ammunition spyede ud over havbunden. Of real interest was HMS Bullen, and Manipur, and the potential sites of these two wrecks were quickly located. Bullen started life as an American frigate known as the USS DE78 before she was leased to Britain and used by the RN. She was torpedoed by U-775 on 6 Dec 1944 and lay undiscovered until 28/7/02 when she was marked on Karins sounder in a general depth of 80-90m.and was first dived on 29/7/02. Bottom times were up to 20 mins and the deepest recorded depth was 91m, the four open circuit divers concluded that for real exploration this was close to the max depth for their cylinders, the five rebreathers did not have this limitation. The shot line had landed in the open bridge area so an immediate recognition of the wreck being a warship was easy, fire control and range finding equipment jumbled in amongst the compass and telegraphs and further up the wreck were small deck guns with ammunition spewed out over the sea bed.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...