TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Orkney Scapa Flow

Orkney og Scapa Flow (farvandet hed på det gamle sprog i middelalderen Norse: Skalpaflói ), var en af de bedste naturlige "havne", at opankre englands store flådeenheder. ---- Farvandet lå i midten af øgruppen Orkney, nord for Skotland. Farvandet var stort nok og dybt nok, til at hele den engelske flåde ("Grand Fleet"), kunne opholde sig her, da det var omgivet af en ring af små øer, som var adskilt af lavvandende kanaler med stærk tidevandsstrømme. ---- Truslen fra fjendtlige u-både, havde man kendt til længe og forskellige forsvarsværker var installeret omkring farvandet i starten af 1. Verdenskrig. ---- Blokeringsskibe blev sænket i de kanaler, som var mest sejlbare for en u-båd og man udlagde flydebomme mellem de 3 bredeste kanaler. Disse spæringer blev trukket til side af bugserbåde, sådan at venligtsindende nationers skibe kunne besejle farvandet og havnene her. Man var sikker på, at ingen u-bådskaptajn turde forsøge, at sejle ind gennem kanalerne og ind i Scapa Flow. ---- 2 tyske u-både havde forsøgt at snige sig ind i farvandet. U-18 prøvede den 23. november 1914, men blev vædret 2 gange og gik på grund og mandskabet taget til fange. Den 28. oktober 1918, 14 dage før våbenstilstanden i 1. Verdenskrig, blev U-116 opdaget af en hydrofon og ødelagt. ---- Scapa Flow var hjemmebase for den britiske Grand Fleet under det meste af 1. Verdenskrig, men i mellemkrigstiden lå flåden ofte i Rosyth i Firth of Forth. ---- Scapa Flow blev dog hurtigt genopgraderet, da 2. Verdenskrig startede, hvor farvandet blev base for en del af flåden, den britiske Home Fleet. ---- Farvandets naturlige egnethed og sikkerhed for placering af mange vigtige flådeenheder og de militære opførte forsvarsinstallationer, var stadig stærke, men blev efter krigens start besigtiget og vurderet igen og man besluttede, at foretage nogle forbedringer omgående. I de første uger af krigen blev flere blokeringsskibe sænket i kanalerne.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...