TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Orkney Scapa Flow

Slagskibet HMS Royal Oak på bunden af Scapa Flow. Billedet er rekonstrueret ud fra et moderne optaget sonarbillede. Skibet ligger som billedet viser med bunden i vejret og overbygningen mast sammen. Kanontårnene og hermed kanonerne, er faldet ud af deres affutager, da skibet kæntrede rundt og sank. ---- Den britiske flåde var straks meget forvirret over årsagen til sænkningen. Man antog først. at det måtte være en eksplosion ombord eller et fly - eller overfladeskibsbaseret angreb. Man kom dog frem til, at et u-bådsangreb var den mest sandsynlige årsag til sænkningen. ---- Man gik omgående i gang med at sikre ad - og afgangsstederne til opankringsområderne i Scapa Flow, men U-47 var allerede undsluppet og var på vej tilbage Tyskland. ---- BBC bragte nyheden om sænkningen sent om morgenen den 14. oktober og udsendelsen blev opfanget af den tyske lyttetjeneste og af U-47 selv. ---- Dykkere blev om morgenen efter eksplosionen, sendt ned til vraget, hvor man her fandt rester fra en tysk torpedo, som bekræftede og chokerede alle. Det gik nu op for Den engelske Flåde, at Scapa Flow ikke var et sikkert opholdssted for deres flådefartøjer. Man måtte ty til yderligere sikring mod u-bådes adgang til farvandet. Den 17. oktober oplyste First Lord of the Admiralty Winston Churchill, Underhuset og den øvrige regering om tabet af HMS Royal Oak. Han bemærkede først i sin tale, at angrebet fra den tyske u-båd, var blevet udført med meget stor proffesionalitet under stort vovemod, men sagde også, at tabet af slagskibet, ikke ville betyde noget for den engelske flådes udøvelse af sømilitær slagkraft. ---- En undersøgelse foretaget af det engelske flådehovedkvarter, mellem den 18. og 24. oktober, fastslog omstændighederne ved U-47´s gennembrud af blokaderne i Holm Sound og dens indtrængen i Scapa Flow. ---- I mellemtiden blev den engelske Homefleet beordret til at forblive i de sikre havne og fjorde, som de allerede var opankret i, indtil Scapa Flow var blevet yderligere sikret mod et lignende u-bådsangreb. Det Britiske Admiralitet´s officielle rapport om katastrofen, tilskrev skylden for det utilstrækkelige forsvars - og sikkerhedsniveau ved Scapa Flow, på Sir Wilfred French, som var den kommanderende admiral for Orkney - og Shetland. Sir French blev efterfølgende anbragt på en liste over pensionsmodne ledende flådeofficerer, selvom han allerede den samme sommer 1939, havde advaret Admiralitetet i London om Scapa Flow´s utilstrækkelige u-bådsforsvar. Han tilbød sågar den sommer, at sejle frivilliget med et engelsk flådefartøj eller en u-båd gennem blokskibsspærringerne, for at bevise sin påstand. Men man skulle bruge en syndebuk - det er også militærchefernes lod, at finde sig i det.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...