TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

Bristol Beaufighter. Her en type udstyret med en torpedo, for angreb på skibe. ---- Da 2. Verdenskrig brød ud 1. september 1939, var Englands militære udrustning i de fleste tilfælde forældede, utilpassede til de krav man hurtigt kom til at stå over for, da Hitlers hære, flåde og flyvevåben gik i krig. Tyskerne havde opstillet helt andre strategier og planer for moderne krigsførelse. Det var ingen lande i Europa klar til at håndtere. Englænderne stolede på deres mægtige flåde, at de var en ø-stat og havde et uudtømmeligt skatkammer fra deres store emperium og commenworth-lande, hvor man kunne trække ressourcer fra. ---- Landene omkring Tyskland blev hurtigt besejret, 9 måneder og tyskerne kunne stå ved Den Engelske Kanal og se over mod Dover og England. ---- Men Hitler havde startet krigen for tidligt, i hvert fald efter flere betydningsfulde generalers og andre militære lederes mening, man havde ikke flådeenheder nok, for få og anvendelige u-både, de tyske hærenheder havde stadig ikke nok kampvogne og tanks og dem de havde flest af, var små og utilstrækkelige, men virkningen af dette våben skræmte de omliggende landes militære enheder fra vid og sans. Man var ikke forberedt på den taktik tyskerne anvendte. Tyskerne anvendte i de 2 første år af krigen, stadig mange hestetrukne køretøjer og kanoner. ---- Til gengælde havde man under Göerings ledelse opbygget et slagkraftig flyvevåben, med et varieret arsenal af flytyper, til mange militære formål. I maj/juni 1940 måtte tyskerne stoppe op og tænke sig om en ekstra gang - hvordan fik man slået England ud også, efter at det var lykkedes dem at få over 350.000 soldater, fra Det Engelske Ekspeditionskorps, over Den Engelske Kanal fra Dunkirkområdet tilbage til England i maj 1940. ---- Her braldrede Göering op om, at hans flyvevåben "Luftwaffe" kunne fjerne den sidste rest af modstand i Europa, hvis hans fly fik lov til at invadere England i angreb på angreb på flåde - og flyvebaser, militære anlæg og byerne. Bagefter var det en smal sag for de tyske hære, at invadere england og indtage øen uden større besvær. ---- englænderne ville hurtigt bede om fred og kapitulere. I sensommeren satte "Luftwaffe" så sine angreb ind på mange af de sydengelske flåde - og flyvebaser, faktisk med stor succes i starten - tyskerne havde rigtig mange fly til opgaven - Junkers 87 "Stuka" dykbombemaskiner, Junkers 88 jagerbombemaskiner, Messersmidt 109 og 110 jagermaskiner, Donier 17 bombefly, Heinkel 111 bombefly, foruden et stort antal andre flytyper. ---- England derimod havde ikke mange fly og dem de havde var langsomme og svagt bevæbnede og ikke egnede for en total krigs forsvarsopgaver i luften. ---- Man blev hurtigt klar over, at man måtte se at få nogle fly med større hastighed, flyveegenskaber, større aktionsradius og ikke mindst bevæbning og slagkraft. Tyskerne havde rigelige mængder af disse flytyper. ---- Men selv om det engelske luftvåben var stærkt underlegne i udstyr og kvantitet i forhold til tyskerne, kæmpede de som besatte i luften, i industrien, ja på alle fronter for at klare de skrigende behov for flyvemaskiner, våben og uddannede flybesætninger og frem for alt dygtige piloter. I Slaget om England, som den langvarige og udmattende luftkrig i sensommeren og efteråret 1940, forblødte det engelske luftvåben helt "ind til benet", men gav aldrig op. ---- Luftwaffe forblødte også, men i et omfang som chokerede tyskerne fælt. Godt nok kunne man flyve til England og bombe og skyde, men det kun i ganske få minutter, så måtte man vende om og flyve tilbage, hvis man ville undgå at løbe tøt for brændstof ude over Den engelske Kanal. ---- I det lange seje træk kunne tyskerne ikke knække det engelske luftvåben, da man mobiliserede alle kræfter og fik materiale hjælp fra USA i den berømte låne og leje aftalelov, som Den Amerikanske Præsident Roosevelt indførte, for at undgå, at blive trukket ind i den europæiske krig militært. ---- I takt med, at England fik styr på forsvaret af landet mod det tyske Luftwaffe, trods bombninger af civile i de engelske byer, udvikledes og byggedes der nye typer fly konstant. Avro - Bristol, De Havilland, Hawker, Supermarine, Sunderland, Armstrong, alle disse fabrikker producerede løs og opfandt fly og løsninger på alle niveauer, teknisk som taktisk. ---- Da man nåede ind i 1941 og især 1942 havde man nu flytyper til alle opgaver, fly som på mange områder var bedre end tyskernes, som havde bedre udstyr, bevæbning og tekniske finesser, radar f.eks. ---- Tyskerne tabte kapløbet, mest på grund af deres tro på ufejlbarlighed og deres hovmod og fordi "bukserne sprang", da man startede den anden front ved at angribe Sovjetunionen og herved vække en sovende kæmpe, samtidig med, at Japan den 7. december 1941 angreb USA og Tyskland derfor måtte erklære USA krig også. Man kom til at gabe over mere end man kunne sluge - men at det kom til at tage tid inden tyskerne blev slået - det viser bare hvor uhyggeligt tæt på Europa var, fra at forsvinde ind i mørket i nazimens vold! ---- De Allieredes mange ressourcer, betød en enorm stigning i produktionen af de millioner af dele og udrustning, til alle militære styrker over hele jorkloden - til sidst blev Aksemagterne for "tynde i toppen" og blev slidt op i materiel og mandskab. ---- Der skete på sin vis det samme, som i 1. Verdenskrig - tyskerne forblødte på slagmarkerne og undervejs begik de uhyrligheder, som kom dem til at koste dyrt til sidst. ---- Men alt dette kunne kun ske, hvis der ikke i 1940/41 var alle de engelske, canadiske og australske flyvere, som var villige til at tage kampen op mod overmagten i deres gamle, langsomme og ofte forældede fly - Skriften kom efter min mening til at stå på himlen over sydengland i eftersommeren 1940, da røgen fra de brændende styrtende tyske bombefly og jagere - skriften som forudsagde, at når Tyskland ikke kunne knække englænderne og invadere landet og ikke slå dem ud - ville det før eller siden gå galt for tyskerne - de skrev deres egen dødsdom, ved at ofre hovedparten af deres bedste fly og flybesætninger over England - det forvandt Luftwaffe aldrig - Hitler kaste sine tanker, onde øjne og kræfter ind på andre militære mål, u-bådskrigen, hæren og dens udrustning, angreb på hele Europa foruden Sovjetunionen, Nordafrika, Balkan, Grækenland osv. Besættelsen af alle disse lande, udryddelsen af anderledes tænkende befolkninger, jøder, handicappede osv. På en måde en enorm og fantastisk kraftanstrengelse for at land, sådan at prøve at knægte en hel verden - hvor kunne de dog tro på, at det ville kunne lykkes? Man fatter det ikke!

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...