TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

Slagskibet Tirpitz blev første gang angrebet og bombet af RAF i januar 1941 i Wilhelmshafen, medens skibet var i tørdok og endnu ikke operationsklar. Her var man i gang med at rigge skibet til med udstyr og gøre det klar til aktiv tjeneste. ---- Efter angrebet kunne dokarbejderne rapportere, at bomberne kun havde formået, at skyde sig ind på målet og ikke ramme noget vitalt. ---- Andre angreb på skibet blev foretaget sent i 1941 af 2-motores bombefly (antagelig Bristol Blenheims, Whitleys eller lignende fly) og i april 1942 blev Tirpitz opdaget og angrebet af Halifax - og Lancasterbombefly uden at nogen bomber traf Tirpitz. ---- Den Engelske Flåde (The Royal Navy) angreb Tirpitz ved flere lejligheder, med miniubåde og med torpedofly med base fra hangarskibe. ---- Angrebene var på en måde succesfulde, men havde lille effekt på slagskibets dobbelte lag af armeret stål - man kunne ikke slå hul på Tirpitz, med de bomber man havde til rådighed, noget nyt måtte ske! ---- Gennembruddet, om man så må sige kom, da den engelske opfinder Sir Barnes Wallis, byggede en special bombe til opgaven. ---- Wallis havde tidligere udviklet en bombe, som så at sige "slog smut" hen over vandoverfladen, hvis egenskaber blev anvendt, da man ville ødelægge Ruhrområdets landbrugs og industris meget vigtige betydning for tysklands muligheder for fortsat effektiv krigsførelse mod De Allierede. Man ville opnå dette, ved at smadre de 3 vigtigste dæmninger i Ruhr området, Möhne - og Sorpe Dæmningeren og Eder Dæmningen ved Eder floden, som løber ud i Weser floden. Ud over dette vigtige slag mod den tyske industri og "spisekammer", ville tabet af den store produktion af hydroelektrisk kraft fra dæmningskrafværkerne og tab af vandet til indistrien, byerne og kanalerne med deres pramsejlads, give en endnu større effekt. Angrebet på dæmningerne blev foretaget af de samme Lancasterfly, fra de samme seskadriller, som senere skulle bombe Tirpitz i Norge. ---- Angrebet udførtes med 19 fly fra 617. Eskadrille mod dæmningerne den 16. og 17. maj 1943 og blev trods store tab af fly og besætninger (40%), en stor succes, både militært og psykologisk for alle parter, ca. 1400 tyske civile langs floderne druknede og følgerne af dæmningernes brud var frygtelige og katastofale for tyskerne - endvidere blev succesbombningen udnyttet propagandistisk af De Allierede, da nogle flybesætninger med masser af udmærkelser og medaljer fra angrebet, rejste til USA, hvor de drog i sejrsoptog i gaderne i New York. ---- Angebet på dæmningerne blev og er stadig et meget berømt tema i krigshistorien fra 2. Verdenskrig med navnet: The Dambusters Raid. ---- Her et foto af de berømte 6 tons tunge "Tall Boy" bomber, som blev brugt til at sænke Tirpitz i Tromsøfjorden i Norge, november 1944.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...