TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

Kortudsnittet viser Loch Ewe som fjorden var organiseret, da den tjente som konvojhavn under 2. Verdenskrig. ---- Kortet viser stederne hvor havnens forsvarskontrolbunkere lå, hvor anti-ubådsnettene lå placeret i havnen, minefeltnettene i havnen. Alt sammen forsvarssystemer som Royal Navy brugte som forsvar mod u-bådsangreb i 2. Verdenskrig. ---- Beskyttelsesnettet med mine gik fra øen Eilean Furadh Mor i vest til Slaggan Bay i øst. En serie miner blev lagt nærved og disse kunne bringes til sprængning fra kontrolcentret på Leacan Donna. ---- Den 7. september 1939 gav Admiralitet i London, Admiral Forbes en helt urimelig og fejlbehæftet overslag over den styrke af tyske bombefly, som kunne operere fra det nordvestlige Tyskland og angribe Scapa Flow, som i krigstid var base og opankringssted for mange af den stolte britiske flådes krigsskibe. Admiralen fik ordre på, at oprette en midlertidig base på vestkysten af Skotland. ---- Forbes valgte fjorden Loch Ewe og sendte HMS Guardian dertil for at udlægge antiubådsnet. ---- Af sikkerhedmæssige grunde var Lock Ewe indtil marts 1940 bemævnt som Havn X. ---- Mellem den 9. og 15. september, ankom flåden flagskib og andre vigtige flådeenheder til Havn X, inklusive slagskibene HMS Nelson, HMS Rodney, HMS Repulse, HMS Hood og hangarskibet HMS Ark Royal. Skibene blev besøgt af The First Sea Lord og derefter returnerede de til Scapa Flow den 21. september hvorefter diskussionen om flådens fremtidige placeringer af baser startede. ---- På ordre fra Admiralitetet, returnerede Admiral Forbes til Loch Ewe den 1. oktober, med HMS Nelson, HMS Rodney, HMS Hood, HMS Repulse, HMS Ark Royal og 6. og 8. Destroyer Flotiller, efterladende HMS Renown og HMS Royal Oak i Scapa Flow. ---- Selvom Loch Ewe´s geografiske placering ikke var mere uden for rækkevidde for luftangreb, end Scapa Flow, var det mere ubeskyttet mod angreb fra tyske u-både, da fjorden kun havde opklaringsnet med miner og ikke en egentlig havneport/indløb. Ligeledes havde havnens område ikke noget luftværnsforsvar. ---- Da de store skibe flyttede til Loch Ewe, blev det gamle slagskib HMS Royal Oak efterladt i Scapa Flow og sikkerhedforanstaltninger mod u-bådsangreb blev iværksat. ---- Der var nu ingen tilsløring af den fare, som flådens fartøjer lå under, ved deres ophold i den midlertidige havn Loch Ewe. Admiralttetet mente endda at loch Ewe var bedre end Scapa Flow og besluttede sig til at give Loch Ewe højeste prioritet, så maksimal u-bådssikring kunne opstilles. ---- Det var vigtigt før tyskerne fik kendskab til, at England´s Hjemmeflåde nu havde Loch Ewe som base. Ikke destomindre blev det besluttet, at flåden skulle blive i Loch Ewe indtil videre og Loch Ewe fik højere prioritet end Scapa Flow i forhold til forsyningen af forsvarsværker, net, miner osv. ---- Admiralitet var også stadig indstillet på, senere at flytte flåden til floden Clyde. ---- Admiral Forbes var lodret uenig, da man så skulle bruge en hel dag på bare at at få flåden ud i den nordlige del af North Sea. Han forslog så Rosyth, hvor anti-u-bådsforsvaret var godt, selv om det kunne blive mere udsat for luftangreb og at dette kunne imødegås, da Rosyth havde et godt luftforsvarsanlæg. ---- I mellemtiden blev det besluttet, at flåden fartøjer skulle være på havet så meget som muligt og ved returnering sejle til Loch Ewe og floden Clyde indtil udbygningen og forbedringerne i Scapa Flow var blevet afsluttet. ---- På et møde i Admiralitetet den 24. oktober, blev hele dilemmaet med flådens placeringer og base gendiskuteret og det blev besluttet, at floden Clyde skulle være hovedbase for flåden og at Loch Ewe skulle forlades. ---- denne beslutning blev signaleret til Commanderin-Chief, men Admiral Forbes kunne ikke erklære sig enig. ---- Resultatet af et nyt møde den 31. oktober, var at Scapa How nu skulle være The Home Fleet's permanente base og Loch Ewe ville blive anvendt til tilfældighedanvendelse. ---- Den midlertidige base for Flåden i Loch Ewe, var uden tvivl optimal, for kl. 07:52 den 4. december da HMS Nelson sejlede ind i fjorden fremkaldete skibet en eksplosion af en magnetisk mine. ---- Den næste fase af marineaktivitet i Loch Ewe, blev centreret omkring den brug som brændstof - og servicehavn for konvojeskortefartøjer, herunder etablering af en nye konvoj cyklus cycle i januar 1941. De tyske u-både sænkede så mange skibe gennem efteråret 1939, vinteren og 1940 og endnu mere i 1941, at man fra De Allieredes side måtte gøre noget, hvis ikke Atlantkrigen skulle tabes. ---- Loch Ewe blev derfor oprettet som tillæg til de fjorde i Skotland, som andvendtes til at samle konvojerne af fragtskibe, som skulle sejle over Atlanten til USA eller Canada. ---- I takt med at Loch Ewe fik større og større betydning for den maritime sejlads for konvojer og eskortefartøjer, blev fjorden betitlet som HMS Helicon i Aultbea den 14. juni 1941. ---- Foruden Loch Ewe´s funktion, som kyst - og atlantisk ud - og indskibningshavn for konvojer, fungerede Loch Ewe også som base for konvojerne til Rusland/Murmansk fra februar 1942. Alle skibe returnerede til Loch Ewe, med dele af konvojernes skibe med Clyde som mål for af - og på læsning af materiel m.m.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...