TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

Et synkende allieret fragtskib i baggrunden og i forgrunden en tysk u-båd, som vil redde sømændene fra fragtskibet, som sejler over mod u-båden i deres redningsbåd. Mange u-bådskaptajner tog sig af de overlevende, hvis det kunne lade sig gøre uden risiko for u-bådens sikkerhed. Det kunne bedst lade sig gøre i starten af krigen, men hurtigt blev det for risikabt for u-båden at vente på den opgave, både af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi, man havde travt og skulle videre og finde næste torpedo eller granatmål. ---- I starten af 2. Verdenskrig, sejlede mange handelsskibe alene og var derfor et meget let mål at sænke for de tyske u-både. Den allierede konvojoprettelse i løbet af 1940 og mere udbredt i 1941 og fremad, gjorde det meget svært for u-bådene at deltage i redningen af handelsskibsbesætningerne. Mange søfolk i handelsskibsflåden omkom af sult og tørst, udmattelse og forfrysninger - også selv om det lykkedes dem at komme i en redningsbåd. Senere da skibene sejlede i konvojer over nordatlanten, var det næsten ensbetydende med den visse død, hvis man havnede i havet, kulde og scock tog livet af mændende i løbet af få minutter. Andre handelsskibe og eskortefartøjer, hvde sjældent held til at bjærge alle fra de sænkede skibe, både fordi, de nødstedte allerede var druknet eller væk, eller fordi det var for farligt for skibene at vente eller standse for at bjerge søfolkene, konvojens fart skulle opretholdes og at ligge stille på havet, var at tigge om at blive torpederet, eller at blive sejlet ned af et af de efterfølgende handelsskibe i konvojen, som ofte ikke kunne se det andet skib pga. tåge, regn eller høje bølger. ---- Krigen på havet var en meget barsk affære for alle parter.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...