TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

På Sydfyn, på Tåsinge, nærmere betegnet på Vemmenæs, blev en Royal Air Force 4-motores bombemaskine af typen Short Stirling Mrk. III med nr. EF137 - AA-E skudt ned af en tysk natjager den 23. april 1944. ---- 114 R.A.F bombefly foretog denne nat mineringer i Østersøen, herunder Fehmern Bælt og 3 Halifax og 2 Short Stirlingbombefly gik tabt. Stirlingflyet EF137 styrtede brændende i havet ca. 100 meter fra kysten øst for Tåsinge ved Vemmenæs/Hegnskov. Hele besætningen omkom. ---- Den omkomne besætning blev ført til Aabenraa, hvor begravelsen fandt sted den 1. maj 1944. Jordpåkastelsen forrettedes af en tysk feltpræst, hvis division i foråret 1944 var flyttet fra østfronten til Bramminge. Feltdegn ved begravelsen var den senere højskoleforstander Niels Bøgh Andersen, der som sydslesviger var indkaldt til den tyske værnemagt. ---- En mindesten og monument for flyverne og deres offer for vor frihed, er rejst tæt ved stedet, på 50 år´s dagen for deres død. Se de følgende fotos, hvor der her er beskrevet meget udførligt om hændelsen og skæbnen for de døde flyvere. Fotoet som her er vist, er fra den oplysningsstander, som står ved mindestenen.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...