TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

Sir Barnes Wallis, ved siden af sin opfundne "Dam-Buster" bombe. I forbindelse med hele opgaven, som havde dæknavnet Operation Chastise, hvor og hvordan man skulle ramme dæmningerne, med hvilken kraft osv. var englænderne nødt til at vide noget om dæmningernes konstruktion, materialer, tykkelser of størrelser m.m. Her var det af stor vigtighed, at skaffe intern viden om disse forhold f.eks. konstruktionstegninger og andre oplysninger af lignende art. Hvordan fik man så det? -- Her kommer russernes massemord på over 20.000 polske officerer og civile i og omkring Katyn-skoven ved Smolensk i marts-april 1940 og senere og en dansk læge og modstandsmand ved Retsmedicins Institut i København, ind i billedet! -- Den 28. april 1943, bliver Retsmedicineren Helge Tramsen udtaget til at rejse til Katyn-skoven, sammen med 11 andre udenlandske retsmedicinere og andre "vidner", som tyskerne (Goebbels) vil have til at obducere egne udvalgte lig fra de mange massegrave med polske officerer. Tyskerne var, efter fundet af de mange massegrave, første gang allerede i 1942 og senere i 1943, blevet beskyldt for, at det var dem, der havde myrdet alle disse mennesker - noget som de pure havde nægtet og i stedet havde søgt påvist, at det var russerne, som havde foretaget ugerningerne her. De 12 retsmedicinere kom fra både den frie verdens lande, men pga. verdenskrigen, i overvejende grad fra lande, som var erobret af Tyskland. Tramsen såvel som de øvrige retsmedicinere udvalgte hvert sit lig, som de ville obducere - vel at mærke uden at tyskerne blandede sig heri, eller kunne manipulere denne udvælgelse. Resultatet viste sig hurtigt og entydigt på, at det var russerne, som havde stået for denne massakre, som stod på i ca. 2 måneder. Rapporterne og undersøgelserne blev underskrevet af alle retsmedicinerne, ligesom tyskerne filmede og fotograferede hele forløbet. Man brugte alt dette i den tyske propaganda senere i 1943 - Men sovjetrusserne benægtede alt kendskab til henrettelserne. Helge Tramsen, som var aktiv modstandsmand, havde en opgave mere, nu han var "blevet udtaget" til at deltage i Katyn-obduktionerne og bevisførelsen. Om aftenen, antagelig den 4. maj 1943, havde Tramsen et ærinde i en lille sidegade i Berlin, inden han skulle flyve tilbage til København. Her fik han, efter et aftalt bankesignal på en dør, overrakt en lille pakke, som han skulle have med hjem til modstandsbevægelsen i København. Pakkens indhold viste sig, at indeholde de vigtige tegninger og oplysninger om de dæmninger, som englænderne skulle bombe senere i maj. Tramsen fik den gennem kontrollerne og afleverede dem til modstandsbevægelsen, som allerede dagen efter fik tegningerne via Sverige til England. Disse oplysninger blev af vital betydning for udførelsen af denne specielle bombemission, som ikke kunne udføres med almindelige bomber, men krævede denne "slå smut-bombe". -- Læs ovenfor med flere links, i det store tekstafsnit om Katyn-massakren, Helge Tramsen og de historiske ulykker, det kom til at betyde i alle årene efter verdenskrigen, hvor Stalin og senere, alle de andre kommunistiske massemordere fra Rusland, terroriserede en hel verden indtil 1989. Helge Tramsens skæbne i resten af krigen og efter blev meget traumatisk for ham, bl.a. mistede han sin datter i Polen ved en mystisk gaseksplosion i hendes lejlighed i 1971. Han og hans familie var genstand for sovjetisk forfølgelse efter krigen og betød også svære psykiske problemer for Helge Tramsen senere i livet. - Dam-Buster operationen mod de 3 dæmninger Mohne, Eder og Sorpe blev udført om natten den 16/17 maj 1943.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...