TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

WW2 Sø- og flykrigen, Atlanten, Europa, Flyangreb Ålborg og Tåsinge m.m.

Kort over Nordatlanten, som viser det enorme antal tyske u-både, som blev sænket her. Koncentrationen af sænkede u-både sydøst for Grønland og "Kap Farvel", skyldes at det var dette område mange af de store "ulvekobbler" af u-både hold til i patrulje linier, så man kunne de mange konvojer, som sejlede gennem dette farvand til og fra USA/Canada og England, ofte med Island som mellemstation og opsamlings havne (i Islands fjorde). Koncentrationen af handelsskibe, eskortefartøjer fly-patruljer og tyske u-både medførte drabelige slag mellem oarterne, hvorunder hundredvis af handelsskibe blev sænket - men også at mange tyske u-både blev sænket - især efter maj 1943, da De Allierede her overtog herredømmet over konvojsejladsen. Eskortefartøjernes overlegenhed og flyeskorternes effektivitet og kvantum tillige med mange andre forhold, gjorde det næsten umuligt for de tyske u-både, at undgå sænkning. Den tyske flådeledelse blev så rystede af de mange sænkninger af deres u-både i foråret 1943, at de i sommeren trak alle u-både ud af områderne og forlagde dem ned sydpå i Atlanten og ved Gibraltarstrædet. Se evt. også kortet fra området vest for Frankrig og Biskayen ovenfor.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...