TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Skotland Historie

Samtidigt kort over slagmarken ved Culloden. ---- Jacobitternes hær: ---- Næsten 3/4 dele af hæren bestod af skotter fra klanerne i højlandet i det nordlige Skotland. Hovedparten af mændende var romersk katolske, men mere end en trediedel var skotsk episkopaliske i troen. Denne 1/3 af hele hæren var episkopaliere fra det nordøstlige skotske lavland, nord for floden Tay, så mere en halvdelen af alle var episkopalianere, men dem fra lavlandet var frastødt over, at skulle iklæde sig højlands uniform, som var en del af jacobitternes uniform. ---- Kun 20-25% af højlænderne var bevæbnet med sværd, nogle havde spyd eller økser eller lignende eller erobrede våben af alle slags. ---- Under invasionen af England i 1745 dannede ca. 300 engelske episkopalianere fra Manchester et regiment, men blev ladt tilbage, som bagtrop ved Carlisle. ---- Mange af Jacobitterne havde forladt hæren og taget hjem, efter slaget ved Falkirk, og hæren var derfor slemt underbemandet og dårligt proviantieret. ---- Jacobitterhæren som kæmpede i Slaget ved Culloden bestod af mænd fra følgende klaner: Klan Stuart, Klan MacDonald af Keppoch, Klan MacDonnell af Glengarry, Klan MacDonald af Clan Ranald, Klan Cameron, Klan Gordon, Klan Fraser, Klan MacLean, Klan MacLeod, Klan Ogilvy, Klan Chisholm, Klan MacLaren, Klan MacBain, Klan MacLachlan og The Chattan Confederation af Klan MacKintosh og Klan Farquharson. ---- Den britiske hær under Cumberland, blev samlet og trænet i Aberdeen, og var godt udrustet. Hæren omfattede følgende enheder: ---- 3 regimenter af Scottish Horse; Kerr's Dragoons dækkede den venstre flanke, ledet af Lord Mark Kerr, leder af Klan Kerr. Hæren omfattede antagelig også nogle tyske Hannoverianere. ---- Derudover 12 battalioner af infanteri, hvoraf 2/3 var engelske og 1/3 var samlet af klansmænd fra skotske lav - og højlandsklaner. ---- 1 battalion og en større millits var blevet dannet af Klan Campbell Scottish Highlanders. James leder af The Highland Klan. Sinclair kommanderede The Royal Scots sammen med Charles Cathcart. ---- 3 battalioner infanterister af Scottish Lowlanders støttede englænderne ved Culloden. De kom fra Klan Cathcart, Klan Colville, Klan Sempill, Klan Kerr og Klan Cunningham (hærenhed med kanoner). De fleste af disse skotske klaner kæmpede blandede regimenter som f.eks. The Royal Scots Infanteri Regiment og nogle var tilhørende en engelsk officers navn, f.eks. Barrel's Infanteriregiment. ---- Andre Højlandsklaner som f.eks. Klan MacKay, Klan Munro, Klan Ross, Klan Sutherland, Klan Gunn og Klan Grant, var sidestillet med englændernes hærenheder, under oprøret i 1745 og frem, men var overført til anden militær tjeneste og var ikke med i Slaget ved Culloden. Klanen MacKay deltog dog under bekæmpelsem af Jacobitteroprøret i 1745/46 og erobrede guld og forsyninger for at stoppe disse ting i at nå jacobitternes leder Bonnie Prince Charlie før slaget satte igang og Klan Ross forsvarede Inverness Castle mod jacobitterne. ---- Der er ofte fremsat meninger om, at mændene fra disse klaner, kæmpede for den engelske regering og konge ved Culloden, men der er kun lidt, hvis overhovedet, beviser for det.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...