TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

FØRSTE VERDENSKRIG - EN SOLDATS DØD

Her ses et Vickers maskingevær, som canadiernes maskingeværsektioner fik i sommeren 1916. Grunden hertil var, at maskingeværet var vandkølet og udstyret med gasreguleret affyringsmekanisme, bygget af Colt-fabrikkerne i USA over et design fra Browning-fabrikkerne. Maskingeværet var mere effektivt end Lewis og Stokes maskigeværet, som englænderne og canadierne ellers havde. Vickers maskingeværet anvendte et 250 rundes bæltemagasin og havde ry for at være et meget driftsikkert våben. Vickers maskingeværet (.303) kunne afskyde over 600 runder pr. minut med en maksimal skudlængde på ca. 4000 meter. Da det var vandkølet, kunne våbnet skyde konstant i en meget lang periode. Der var normalt 6 soldater i et Vickers maskingevær-team. Anvendelsen forgik således: Nummer 1 mand var leder (korporal eller sergent) og var dermed også den primære skytte. Nummer 2 kontrollerede patronernes "flow" ind i afskydningsmekanismen og at der hele tiden var patroner klar i bæltet. Nummer 3 sørgede for at nummer 2 hele tiden fik ammunition til skytten. Nummer 4, 5 og 6 var i reserve og fungerede som bærere. Men alle soldater i teamet, kunne betjene maskingeværet uden problemer. Da Første Verdenskrig blev erklæret i august 1914, producerede Vickers fabrikken 12 maskingeværer om ugen til den britiske hær. Men behovet hos den britiske hær blev hurtigt så stort, at Vickers måtte finde på nye måder at øge produktionen på. I året 1915 havde Vickers leveret 2.405 maskingeværer. Denne produktion øgedes konstant gennem krigsårene 1916-1918 således: 1916: 7.429 styk. 1917: 21.782 styk. 1918: 39.473 styk. Vickers fabrikken blev beskyldt for at udnytte krigen til at tjene helt unødigt meget på leveringerne. Ved starten af krigen kostede maskingeværet det engelske militær (The Home Office) £ 175 pr. styk. (kr. 1500,- i dag). Ved pres fra regering m.fl. i England, nedsatte Vickers senere prisen til £ 80 pr. styk. Vickers maskingeværet var dog så tungt et våben, at det ikke kunne bæres af en soldat alene og den britiske hær øgede derfor antallet af maskingeværer i de regulære infanterienheder med Lewis maskingeværet, som kunne bæres af een soldat og medtages i angreb over slagmarken. Vickers maskingeværet blev derfor i 1916 overført til oprettede maskingevær korps, som kun skulle koncentrere sig om at fremføre, anbringe og skyde med våbnet.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...