TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

FØRSTE VERDENSKRIG - EN SOLDATS DØD

Når man kommer ind på de britiske krigskirkegårde mødes man altid af denne montre og denne indskrift. -- Railway Dugouts Burial Ground (Transport Farm) ligger ca. 2 Kilometer sydøst for Ypres/Ieper på Komenseweg (N336) nær landsbyen Zillebeke. Historisk information: I Zillebeke kommune ligger der mange Commonwealth krigskirkegårde, da første verdenskrigs fronter I nord løb i og omkring Ypres og bl.a. Zillebeke. I hele Belgien og især i området omkring Ypres ligger der hundredvis af krigskirkegårde fra Første Verdenskrig. Man betegner omåderne med det engelske udtryk: The Ypres Salient. Railway Dugouts Cemetery ved Zillebeke ligger stadig ved jernbanen som forbinder byerne Menin og Ypres. Under krigen lå der i jernbanevolden udgravede huler til mandskab og huler til forbindning af sårede soldater m.m. Soldaterne i den del af fronten kaldte også stedet for The Transport Farm. Dækningsområdet ved jernbanen, som stadig går ved kirkegården, lå i dækning for de tyske angreb og beskydning af en let skrånende bakke mod øst og begravelserne af døde soldater og oprettelsen af krigskirkegården blev påbegyndt i april 1915. Begravelserne fortsatte indtil krigen sluttede i november 1918. De fleste begravelser fandt sted i 1916 og 1917, da man anlagde en større forbindsplads (Dressing Station) her. I starten blev soldaterne begravet uden større systematik og i 1917 blev mange grave udslettet af tysk granatbeskydning før de kunne blive registret og navngivet – noget som skete for mange krigskirkegårde i Første Verdenskrig. Den dag i dag foregår der dagligt rettelser og nye registreringer af døde soldater på kirkegårdene – Railway Dugouts Cemetery benævnes både med betegnelsen: Railway Dugouts og Transport Farm. Ved Første Verdenskrigs slutning var over 1.700 grave registreret på kirkegården. Andre soldatergrave fra omegnens kirkegårde og senere fundne faldne, blev bragt ind og begravet på kirkegården. Alle de grave og soldater hvis grav var ødelagt af granatbeskydning og krigshandlinger I og omkring kirkegården fik oprettet et særligt afsnit for deres minde. Krigskirkegården rummer nu 2.459 Commonwealth grave fra Første Verdenskrig. 430 af gravene har ingen kendt navn på den faldne soldat og 261 grave er repræsenteret med et særligt memorial. Andre specielle memorials dækker over 72 faldne som tidligere var begravet i 2 nærliggende krigskirkegårde, Valley Cottages og Transport Farm Annexe, hvis gravsteder blev ødelagt under senere kamphandlinger i området under krigen. VALLEY COTTAGES CEMETERY ved Zillebeke, lå sammen med andre mindre krigskirkegårde i området, på en krigsbenævnt vej med navnet "Observatory Road", som gik østpå fra landsbyen Zillebeke. Denne kirkegård rummede 111 grave med soldater fra England og Canada. Denne kirkegård lå meget udsat for krigens kamphandlinger i en stor del af krigens tid omkring Ypres Salient. TRANSPORT FARM ANNEXE lå ca. 100 meter sydøst for The Railway Dugouts Cemetery, på vejen til landsbyen Verbrandenmolen. Gravene her blev flyttet til en anden stor krigskirkegård med navnet Perth Cemetery (China Wall), Zillebeke. En grav tilhørende en officer, som ikke kunne findes er mindet separat her. Railway Dugouts Burial Ground (Transport Farm) blev tegnet og planlagt af Sir Edwin Lutyens. Alle CGCO´s kirkegårde er udformet på samme måde, men med forskellige tegnede indgangspartier og andre bygninger og memorials m.m. Men stilen er meget ens og altid imponerende at besøge – Flere ting er altid en del af kirkegårdene – bl.a. det hvide kors og kalkstensmontren med påskriften: ”Their Name Liveth For Evermore”.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...