TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

FØRSTE VERDENSKRIG - EN SOLDATS DØD

Lewis maskingeværet blev opfundet af en amerikansk oberst, Isaac Newton Lewis i 1911, baseret på forarbejdet af en Samuel Maclean. Det blev ikke indkøbt af det amerikanske militær. Lewis blev frustreret over at han ikke kunne overtale den amerikanske hær til at købe hans maskingevær, og han forlod USA i 1913 efter at han blev pensioneret fra hæren. Han tog til Belgien hvor han etablerede et selskab, som skulle producere og sælge maskingeværet, ved navn "Armes Automatique Lewis" i Liege, da der her var lettere at blive i stand til at starte en kommerciel produktion af maskingeværet. Lewis havde samtidigt arbejdet tæt sammen med den britiske fabrikant af skydevåben til militæret "Birmingham Small Arms Company Limited (BSA), bl.a. i et forsøg på at overvinde nogle af de produktionsvanskeligheder som der var med våbenet. Han tog derfor til England. Lewis og belgierne fik derfor hurtigt mulighed for at udvikle designet i løbet af 1913, ved hjælp af nogle britiske runde patronkassetter i kaliber 0.303 inch. I 1914, købte så BSA en licens til at fremstille Lewis Maskingeværet i England, hvilket resulterede i at oberst Lewis modtog betydelige royaltybetalinger og blev meget velhavende. Starten af første verdenskrig øgede efterspørgslen efter Lewis maskingeværet og BSA begyndte produktionen (under betegnelsen Model 1914). Designet og våbnet blev officielt godkendt til militært brug i hæren og i flyvevåbnet (det britiske flyvevåben var underlagt og en del af den britiske hær og ikke et selvstændigt værn) den 15. oktober 1915 under betegnelsen "Gun, Lewis, .303-cal". Våbnet blev indkøbt og indgik generelt i den britiske hær 's infanteri bataljoner på Vestfronten i begyndelsen af 1916, som en erstatning for det tungere og mindre mobile Vickers maskingevær. Vickers maskingeværet blev derefter udfaset som standardvåben i de britiske infanterienheder, men overført til oprettede specialiserede maskingevær korps. Ingen Lewis maskigeværer blev produceret i Belgien under Første Verdenskrig, al fremstilling blev udført af BSA i England og senere af Savage Arms Company i USA. Lewis maskingeværet kunne anvende to forskellige runde tromlemagasiner, en med plads til 47 patroner og et med plads til 97. Våbnets cykliske skudhastighed var på cirka 500-600 skud per minut. Den vejede 12,7 kg, omkring halvt så meget som f.eks. Vickers. Lewis maskingeværet blev især valgt pga. af, at den var mere bærbar end de tunge vickers maskingeværer og kunne anvendes af en enkelt soldat - også under fremrykning på slagmarken. Lewis maskingeværet havde også den fordel, at det var omkring 80% hurtigere (i både tid og komponenter) at bygge end Vickers. Den britiske regering bestilte i alt 3052 maskingeværer mellem august 1914 og juni 1915. Det skete på trods af, at det kostede mere end et Vickers maskingevær. Prisen for et Lewis maskingevær i 1915 var £ 165 - et Vickers kostede omkring £ 100. Ved slutningen af Første Verdenskrig var der produceret og købt over 50.000 Lewis maskingeværer og var næsten allestedsnærværende på Vestfronten, hvor våbenet udkonkurrerede Vickers i et forhold på omkring 3:1. Lewis maskingeværet var også i høj kurs i det britiske militær under Anden Verdenskrig. Det anvendtes både i hæren, i flyvevåbnet og på krigsskibe i mange udformninger og til mange militære anvendelser.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...