TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Første Verdenskrig - Sommeslaget 1. juli 1916

Corporal Robert Leslie Smith som snigskytte, med forsøg på at ramme tyske soldater i deres skyttegrave kun ca. 40 - 45 meter væk! Begge sider i krigen anvendte flittigt snigskytter. Under angreb af fjendens soldater, var der altid foruden de mange maskingeværer, et antal dygtige snigskytter, som i deres kikkerter havde til opgave at finde frem til fjendens kommanderende officerer ude i "No Mans Land". ---- Dette også og især, hvis officererne løb bag selve rækkerne af de menige soldater og befalingsmænd. Når man havde spottet en officer, så var det med at fatte riflen og få skudt denne. Mange angreb på begge sider gik galt og faldt fra hinanden fordi de kommanderende officerer blev skudt hurtigt og derfor ikke kunne lede angrebet og slet ikke når det så ud til at gå dårligt - tusindvis af menige soldater blev dræbt i vilde panikløb tilbage mod egne linier, fordi der ikke var kommanderende officerer nok tilbage til at lede, ændre eller forhindre et fejlslagent angreb. ---- Tabslisterne viser, at især mange løjtnanter, kaptajner, sergenter blev dræbt. ---- I 2. Verdenskrig regnede amerikanerne ud, at efter landgangen i Normandiet og felttoget ind i Tyskland indtil krigens slutning i maj 1945, havde en sekundløjtnant i gennemsnit 16 sekunders levetid!! Så store tabstal havde denne militære rang dengang! ---- At opnå lang levetid for militære mellemledere ved fronten var meget lille - de få der var heldige og dygtige til at opnå erfaring havde en chance. Mange officerer blev dræbt inden for de første få dage de kom til en frontenhed. de fleste angreb foregik jo ved at man gik eller løb frem i tætte rækker, samlet i en og samme hærenhed, deling, kampagni, regiment, battalion osv. Man kalkulerede ofte med at det først var 2 eller 3 række/bølge som kunne nå frem til fjenden og engagere ham i infight. Alle de foregående bølger af soldater ville gå tabt!! ---- Den 1. juli 1916 iværksatte De Allierede et storstilet angreb ved floden Somme i Frankrig. Den øverstkommanderende General Haig beordrede at alle angrebsbølger/rækker skulle gå frem mof de tyske skyttegrave - ikke løbe eller kravle/dukke sig! Den første dag mistede De allierede 60.000 soldater!! ---- Hvem fik dog nortmalt tænkende mænd til at stille op til sådan noget? General Haig og de andre militære ledere blev aldrig draget til ansvar for dette massemyrderi. Da krigen ophørte 11. november 1918, synes man de militære ledere skulle have en økonomisk bonus - General Haig fik 100.000 engelske pund (ca. 1,1 mill. kr. i datidens mønt). ---- De hundredetusinder af invalide soldater, som krigen efterlod til fattigdom hjemme i England, fik hvis de var heldige, en ussel pension, som de ikke kunne leve af og slet ikke stifte en familie for. ---- I årene efter 1. Verdenskrig så man i gaderne i de engelske byer tit krigsinvalider, som sad eller lå og tiggede, eller solgte hjemmegjorte ting. Den engelske overklasses menneskesyn, eller mangel på samme, havde slået til igen! ---- Den almindelige engelske mand, som overlevede krigen, blev ofte en bitter mand, han havde svært ved at forvinde den sociale uretfærdighed, som Englands stat (læs: overklasse) gjorde mod alle dem som havde kæmpet for sejr over tyskerne. Ikke mindste de befolkninger, som boede langt fra det engelske rige, som f.eks. folk på Hebriderne og alle de 250.000 døde canadiere.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...