TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Første Verdenskrig - Sommeslaget 1. juli 1916

En interessant historie om en skotsk nyudlært advokat´s deltagelse i 1. Verdenskrig. ---- Upåagtet, men en sand helt kæmpede han, som en del af en berømt hærenhed McCrae's Battalion. ---- Her er denne helt´s historie fortalt af en nutidig skotsk advokatkollega. ---- Som nyuddannet advokat sad jeg ofte i gangen ved advokaternes bibliotek i nærheden af uddannelsesinstitutionens ophængte krigsmindesmærker. ---- Mindesmærkerne oplister 22 advokater og 4 elever, som faldt i 1. Verdenskrig og 1 advokat som mistede livet i 2. Verdenskrig. Ofte kikkede jeg op på disse navnelister og spekulerede over hvem disse mænd var. Det første navn på listen, faldt mig altid i øjnene. ---- Det var Napier Armit. ---- Den 29. juni 2006 så jeg et TV-dokumentarprogram på BBC kaldet "Supreme Sacrifice". ---- Det var historierne om modige mænd fra fodboldklubben Heart of Midlothian FC (Skotland - Klubben Hearts), som frivilligt meldte sig til 16. Battalion af The Royal Scots. ---- Det var en bevægende erkendelse for mig, at stifte bekendtskab med oplysningerne om disse heltemodige fodboldspillere, som fra boldbanerne ved Tynecastle tog til "The Killing Fields", slagmarkerne ved floden Somme i Nordfrankrig. ---- Bordklubben Hearts, var på den tid i 1916 i toppen af ligaen. ---- Dokumentarprogrammet indeholdt udtalelser og kommentarer fra soldater. En udtalelse drejede sig om Napier Armit. ---- Jeg spidsede øren til TV-programmet. ---- Den 29. September 2007, efter et succesfuldt åbent hus arrangement i det skotske parlament, benyttede jeg chancen til at nævne TV-dokumentaren for Jane Condie, en ansat i Advokatstandens Bibliotek. Hun tilbød at finde frem til mere om emnet og kontaktede BBC-produceren, som kunne fortælle, at programmet var baseret på en bog med navnet: McCrae's Battalion, skrevet af Jack Alexander. ---- Jeg fik hurtigt fat i et eksemplar fra Det Nationale Bibliotek. ---- Fra denne bog fremkom disse fantastiske og detaljerede fakta. ---- 'Nap' Armit var ældste søn af Mrs. TN Armit og Mr. Thomas Napier Armit, bjærgningsingeniør i firmaet Trinity, Edinburgh. Nap´ var født den 22. marts 1880 og var færdiguddannet advokat den 18. marts 1904. Han var også medlem af Grange Cricket Club. ---- Den 14 juli 1915 giftede han sig med Jennie Cousin, en yngre datter af Sir Richard Mackie af Leith. ---- Lige som fodboldspillerne fra Hearts, meldte Nap sig til 16. Battalion af The Royal Scots. Han var da 34 år. ---- The Royal Scots tog vel imod nye rekrutter i regimentets familie, som det havde gjort i ca. 300 år, siden hærenheden opstod. ---- Battalionen blev dannet, under ledelse af Lt. Col. Sir George McCrae, i Edinburgh i dcember 1914 og blev kendt som McCrae's Battalion. Battalionen havde 1.400 frivillige soldater. ---- Nap blev udvalgt af Sir George McCrae til Kaptajn for B kompagniet, men startede med at blive indrulleret som menig, men senere overtalt til at overtage en officer's kommandoer. ---- Resten af de kommanderende i B kompagniet var en præst, en landmand og en maskiningeniør. ---- I december 1915 forventede McCrae's Battalion at blive sendt til Egypten og tropisk udstyr og beklædning blev sat i bestilling, men den 26. december 1915 blev deres ordrer ændret, tillige med deres udstyrsbestilling. Frankrig var deres nye destination. ---- Nap, som var redaktør af battalionens avisjournal, The Weakly Rumour, skrev: "Vi var på Jock Tamson's Bairns ... og godt nytår til alle". ---- På en måneløs aften den 8. januar 1916, sejlede 1.100 mand i McCrae's Battalion fra Southampton over Den Engelske Kanal og ind i havnen Le Havre i Frankrig. To dage senere pressede battalionen sig, nu på en styrke på 1.200 mand, sig ind i togvognene, som skulle køre dem til St Omer. Mod øst, ca. 30 km. væk lå fronten. ---- Battalionen marcherede så med fuld oppakning fra jernbanestationen ca. 20 km., hvor de her nåede landsbyen Renescure. ---- De næste få dage gik med at tale om tingene, holde fødderne tørre, sin riffel ren og sig selv i live. ---- Den 28. januar marcherede de ud til frontliniens skyttegrave. ---- Det var den dag den tyske Kajsers fødselsdag. ---- Kl. 22:00 anbragte battalionens folk sig i et roligt frontafsnit, dækkende ca. 800-900 meter af frontlinien. Et sted på frontlinien lå de tyske skyttegrave kun ca. 40 meter væk.---- Om aftenen begyndte et tysk bombardement med over 2000 granater. Nap skrev: "De sendte dem over til os i så tykke bundter, at vi kom til at tænke på, at en granat ikke havde plads til at ramme ned i vor midte. Heldigvis, efter et stykke tid, ophørte artilleribeskydningen lige så pludseligt, som den startede". ---- Den 6. juni 1916 marcherede battalionen ca. 6 km. til Lahoussoye, for at deltage i "Det Store Stød", offensiven hen over floden Somme og fremad. Battalionen fik ordre om, at de skulle være med i offensiven på en ca. 20 km. front linie, fra byen Serre i nord til Maricourt i syd. Offensiven skulle starte præcis kl. 07:30 den 1. juli 1916. ---- Om morgenen kl. 07:28 den 1. juli, fik mandskabet ordren om at påsætte bajonetterne. ---- Kl. 07:30 i den dødsstille atmosfærre præget af ekstrem nervøsitet, rædsel og sammenbidthed, blæste befalingsmænd og officerer i deres angrebsfløjter og de skingre fløjtelyde lød ud over soldaternes hjælmklædte hoveder, hvorefter lyden forsvandt op i den grå morgenhimmel over skyttegraven. Nu blev stilheden brudt af kommandoer, råb og forbandelser, militærudstyrs skramlen, støvler der svuppede i mudder og lyden af støvler på stiger og løbemåtter af træ. ---- Den første dybe brummen fra de oppustede sækkepiber og de første strofer lød fra sækkepibespillerne, for så at stige i intensitet, indtil de skingre trodsige lyde fra sækkepiberne fyldte luften over skyttegravene - soldaternes mod skulle blæses op, inden de skulle kravle op ad og "over the top" - op over skyttegravskanten og ud gennem deres egne pigtrådsspærringer, miner, granathuller og alskens krigsvraggods i "ingenmandsland". ---- De fleste af de første skotske soldater kunne ikke se fjenden eller dens skyttegrave, men skulle også bare forcere fremad, tungt læsset med udstyr og ammunition. ---- Den tyske maskingeværbeskydning var skånselsløs. Mænd bleve mejet ned som korn, sækkepiber lod skingrende marchmusik lyde, for så ofte brat at forstumme, når den skotske sækkepibesoldat blev ramt at de svirpende maskingeværkugler. Men hele tiden var der en ny som stædigt spillede battalionens musik. ---- Fire minutter efter var B Kampagniet på vej fremad. --- De tyske maskingeværkugler var som haglstorme, mændene blev flænset op indtil ribbenene, de sårede skreg, men kunne ikke nås eller hjælpes. Om eftermiddagen falmede solen og de tyske snigskytter skød på alting, som bevægede sig. ---- Nap var blevet efterladt sammen med ca. 100 mand i en skyttegrav langt bag tyskernes frontlinie. De var omringet, havde næsten ingen vand, mad og ammunition. ---- Kl. 18:20 angreb tyskerne battalionens retierende bagtrop. Kl. 20:00 signalerede britiske flag om et modangreb. ---- Nap og hans mænd prøvede at bryde ud af "lommen", men soldaterne havde kun ca. 30 skud pr. mand, så det lykkedes ikke. --- I timerne før midnat og omkring dette tidspunkt den. 1. juli 1916, forgik der indædte kompromiløse og blodige nærkampe mand til mand, med riffelkolber og bajonetter. ---- Kl. 04:00 blev Nap og hans lidt under 100 mand fundet i et stort granatkraterområde. Kl. 06:30 tiltog artilleribeskydningen markant. Kl. 08:15 var det værste overstået. For Nap og en del af hans ca. hundrede mand, lykkedes det, at komme tilbage til deres egne linier. ---- Ved reorganiseringen og opgørelserne af tab m.m. for battalionen opdagede man, at af de 21 officerer og 793 soldater, som deltog i angrebet på slagmarken, manglede der 12 officerer og 624 soldater, som man ikke kunne finde. ---- Den 5. juli, lykønskede McCrae resterne af sine mænd for deres tapperhed. Nap blev tildelt The Military Cross. ---- Om eftermiddagen, under selve slaget, den 1. juli, havde den øverstbefalende for Vestfronten og offensiven ved Somme, Commander-in-Chief Sir Douglas Haig, mødt Major Arthur Stephenson fra 9. King's Own Yorkshire Light Infantry. På trods af en bøn fra Stephenson, som også bar The Military Cross, om at stoppe de fortsatte angreb på de tyske frontlinier, som han sagde, ville føre til det rene slagteri af egne soldater pga. tyskernes overvældende kapacitet i maskingeværbeskydningen. Bønnen blev fejet af bordet af Haig og ordren om at fortsætte angrebet, blev givet til alle enheder - eller resterne af dem, inklusive alle de allerede indsatte reserveenheder. ---- På den første dag i offensiven ved Sommefloden, blev 20.000 mænd dræbt og 40.000 blev såret, ofte meget hårdt og dermed sat ud af spillet i resten af krigen - en dag som aldrig er blevet glemt - da det er verdens største enkelttab på en dag, som et militærslag har påført et land. ---- Under heftig artilleribeskydning den 3. august 1916, ledede Nap et genopbygget B kompagni i endnu et angreb mod de tyske linier. Ved midnat nåede Nap frem til den position, som var kompagniets samlingsområde i angrebet. Her opdagede han, at de fleste af hans mænd i kompagniet manglede. ---- Kl. 01:09 den 4. august begyndte ingenmandsland at blive beskudt af artillrigranater. kl. 04:51 lød angrebsfløjterne igen. ---- Nap kravlede "over the top" og gik frem under hæftig tysk maskingeværbeskydning. Han var ude i fronten af sine mænd, ledende sine soldater frem. ---- Han kom så langt som til den tyske pigtråd, før han blev skudt gennem hovedet og faldt død om. ---- Hans hustru, Jennie Armit insisterede i over et år på, at hendes mand ikke var død. Selvom hans død blev bekræftet af flere overlevende soldater fra kompagniet, mente hun, at der stadig var et håb og talte om nogle "secret Belgian internment camps", som blev brugt til at holde britiske officerer fangne. Sidst i november 1916 blev Sir George McCrae utilpas, da han led af udmattelse. Han fik at vide, at han ikke var sund nok, til mere at gøre tjeneste ved fronten. Han forlod skyttegravene med et DSO og 2 rosende udtalelser. Det var enden på 38 års fremragende militær tjeneste. ---- Arthur Stephenson blev udnævnt til hans efterfølger for battalionen. ---- 800 mand fra 16. Royal Scots faldt i 1. Verdenskrig. En mindeplade blev placeret i St Giles Cathedral - tæt ved det skotske parlament, hvor Nap begyndte sin advokatgerning. ---- I 2004, pga. en folkelig indsamling i Skotland, blev der rejst en mindevarde i Somme landsbyen Contalmaison, til minde om McCrae's Battalion. Afsløringsceremonien af mindevarden blev overværet af over 600 mennesker, inklusiv repræsentanter fra Westminster og den franske regering, skotske ledere, Edinburgh byråd, The Royal Scots og fodboldklubberne Hearts og Hibs. På kun 3 år er The "Contalmaison Cairn" blevet et af de vigtigste besøgssteder for alverdens "slagmarkspilgrimme". ---- Napier Armit og hans venner er ikke blevet glemt.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...