TOMMY´S HJEMMESIDER - KLIK IND

Første Verdenskrig - Sommeslaget 1. juli 1916

Kortudsnit af den sydlige Somme-front, Bazentin Ridge. -- Den 14. juli (Bastille Dagen), påbegyndte den britiske 4. armé offensiven på den sydlige Somme frontsektor. -- Angrebet, som blev kendt som Slaget om Bazentin Ridge (højdedrag), havde som mål at indtage tyskernes anden forsvarsposition, som løb langs toppen af højdedraget fra Pozières, på Albert–Bapaume vejen, sydøst hen mod landsbyerne Guillemont og Ginchy. De primære mål her var landsbyerne Bazentin le Petit, Bazentin le Grand og Longueval, som lå tæt ved Delville Wood. Bag denne linie på den modsatte skråning af højdedraget lå skoven High Wood. -- Den 21. britiske division angreb Bazentin le Petit og området blev erobret kl. 09.00, og er vist på kortet med den røde linie øverst til venstre. -- Der er stor forskel mellem den forberedelse og udførelse af dette angreb i forhold til det angreb, som skete den 1. juli 1916. Angrebet på Bazentin Ridge foregik med 4. divisioner over en front på 5.5 km., hvor soldaterne angreb fra deres skyttegrave kl. 03:25, efter et overraskende 5 minutters artilleriangreb. Artilleriets granater blev lagt, sådan at de detonerede i et slags krybende tæppe tæt foran de angribende engelske soldater. Det betød, at de engelske soldater kun havde meget kort distance i ingenmandsland at forcere, inden de var over tyskerne i deres forreste skyttegrave. -- Hen på morgenen var den første fase af angrebet en succes, da næsten alle mål var erobret og der var nu slået et hul i de tyske frontlinier. Men ligesom ved angrebet den 1. juli var briterne ikke i stand til at udnytte succeen. Forsøget på at opnå dette, foranledigede et meget berømt kavaleriangreb under Slaget ved Sommefloden, da 7. Dragoon Guards og 2. Deccan Horse forsøgte at erobre High Wood. Det ville have været relevant, at lade infanteriet erobre skoven denne morgen, for da kavaleriet var i position til angreb var tyskerne ved at komme sig oven på angrebet. Selv om kavaleriet pressede på i skoven gennem natten den 14. juli, måtte de trække sig tilbage den følgende dag. -- Englænderne havde en fodsbredde jord i High Wood og fortsatte med at kæmpe om denne skov og Delville Wood, som lå tæt ved landsbyen Longueval. -- Uheldigt for briterne blev det dog, selv om de havde succes den 14. juli, klart for dem, at angrebet viste, at de stadig ikke magtede at vinde skyttegravsslag. -- Om natten den 22. juli iværksatte General Rawlinson et angreb med 6 divisioner langs 4. Armé s front - et angreb som fejlede totalt. -- Tyskerne havde lært noget: De var begyndt at trække sig tilbage fra deres frontskyttegrave til deres mere fleksible forsvarsskyttegrave bagved i frontens dybde, hvor der også var etableret punkter med ekstra tyngde i forsvaret, bunkere med maskingeværer osv., som gjorde det meget svært for briternes artilleri at eliminere helt.

Nyeste kommentarer

03.03 | 11:48

hej morfar, det er Nicolai. Fed hjemmesid...